Na przełomie 2014 i 2015 roku zakończy się weryfikacja wniosków od firm i konsorcjów chętnych do budowy drogi ekspresowej S7 między Koszwałami a Elblągiem.

Czterdziestokilometrowy odcinek został podzielony na dwa zadania: Koszwały - Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo. Na oba odcinki złożono po 13 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wraz z otwarciem złożonych wniosków rozpoczęto ich weryfikację.

W dalszej kolejności do zakwalifikowanych podmiotów zostanie przekazane zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację robót. Jeśli wszystko przebiegnie sprawnie, prace budowlane mogłyby się rozpocząć na wiosnę 2015 r.

Źródło: GDDKiA O/Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.