Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice i Zabrze porozumiały się w sprawie wspólnego całorocznego utrzymania Drogowej Trasy Średnicowej. 28 lutego prezydenci czterech miast podpiszą porozumienie dotyczące utrzymania DTŚ-ki.

Czterem miastom zależy na tym, by w następnym sezonie zimowym Drogowa Trasa Średnicowa była już objęta jednolitym, najwyższym standardem utrzymania. Wspólny przetarg na utrzymanie trasy ma poprawić poziom bezpieczeństwa na całym odcinku DTŚ-ki. – Zależy nam, by kierowcy jadący trasą z Zabrza do Katowic i w odwrotnym kierunku, nie byli narażeni na różne warunki jazdy – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. – Oprócz bezpieczeństwa zyskamy jeszcze jeden efekt – oszczędności – dodaje prezydent. Miasta podpisują porozumienie również w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty utrzymania Drogowej Trasy Średnicowej.

Na razie do porozumienia nie przystępują Katowice. Spowodowane to jest obowiązującą do 2014 roku umową, jaką miasto podpisało z firmą zajmującą się utrzymaniem DTŚ-ki w obszarze Katowic. Do porozumienia nie przystąpią też Gliwice -  trasa na obszarze tego miasta jest dopiero budowana. – Jesteśmy przekonani, że w następnych latach oba miasta dołączą do tegoż porozumienia – powiedział prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski.

Zgodnie z zapisami porozumienia postępowanie przetargowe na utrzymanie DTŚ-ki w imieniu wszystkich sygnatariuszy przeprowadzą Świętochłowice. Przetarg zostanie ogłoszony prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia br.

Porozumienie w sprawie wspólnego utrzymania DTŚ-ki jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez samorządy z inicjatywy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W tym roku GZM planuje jeszcze przeprowadzić przetargi na opracowanie i wykonanie Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów dla miast Metropolii Silesia. Związek stara się również o dotację na opracowanie systemu metropolitalnych ścieżek rowerowych.

Źródło: UM Świętochłowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.