8 marca w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego prezydenci Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza podpisali porozumienie w sprawie wspólnego utrzymania Drogowej Trasy Średnicowej.

Sygnatariuszom porozumienia zależy na tym, by już od następnego sezonu zimowego Drogowa Trasa Średnicowa była odśnieżania przez jeden podmiot. Dzięki temu kierowcy jadący z Chorzowa w kierunku Zabrza i odwrotnie nie będą narażeni na różne warunki drogowe. Poza sezonem zimowym firma, która wygra przetarg ma odpowiadać za czystość na trasie oraz utrzymywać w odpowiednim stanie pasy zieleni.

Zgodnie z zapisami porozumienia postępowanie przetargowe na utrzymanie DTŚ-ki w imieniu wszystkich sygnatariuszy przeprowadzą Świętochłowice. Miasta zobowiązują się w ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych „do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”. W również w ciągu 30 dni prezydent Świętochłowic ma obowiązek powołać specjalną komisję przetargową, składającą się z 9 osób, w tym co najmniej 3 kandydatów wskazanych przez pozostałych sygnatariuszy porozumienia. Każde z miast podpisze odrębną umowę na całoroczne utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej z firmą, która złoży najkorzystniejszą ofertę. W tej chwili miasta przystąpią do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg na wspólne utrzymanie około 27 kilometrów trasy DTŚ-ki zostanie ogłoszony prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia br.

Źródło: UM Zabrze

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.