Wspólny most samorządów wojewódzkichW Dworze Dziekanów w Zielonkach k. Solca Zdroju odbyło się wspólne posiedzenie zarządów województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Spotkanie zdominowały inwestycje drogowe - priorytetowo traktowana jest budowa mostu w Nowym Korczynie, ważnym jest także dostosowanie E7 do warunków drogi ekspresowej.

Jedną z głównych spraw, nad którą debatowano było planowane przedsięwzięcie budowy przeprawy mostowej na rzece Wiśle w Nowym Korczynie. Marszałkowie obu województw zapewniali o wadze tej inwestycji dla obu województw i podkreślali, że projekt ten objęty jest wysokim priorytetem.

- O dziedzinie drogowej mówiliśmy najwięcej, bo przygotowujemy wspólnie projekt przeprawy mostowej Borusowa – Nowy Korczyn, jako jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych. Ten most dla południa województwa będzie najszybszą drogą do autostrady A4, więc otwierają się nowe perspektywy komunikacyjne w relacji wschód-zachód. Chcę poinformować, że po obu stronach w dalszym ciągu jest determinacja, żeby zlecić przygotowanie dokumentacji projektowej, aby ten projekt mógł być jednym z pierwszych do zaangażowania w nową perspektywą finansową, być może w program Rozwój Polski Wschodniej – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Obecnie czynione są starania o wydanie decyzji środowiskowej. Most razem z drogami dojazdowymi ma powstać w 2016 roku.  Ważnym tematem komunikacyjnym jest także, zdaniem marszałków, poprawienie dostępności Kielc i Krakowa dla potencjalnych inwestorów, turystów poprzez podniesienie standardu drogi krajowej nr 7 do standardu ekspresowej na odcinku Gdańsk - Warszawa – Radom – Kielce – Kraków – Chyżne. Stanowisko w tej sprawie zostanie przedstawione Ministrowi Transportu i Gospodarki Morskiej jako zadanie priorytetowe. Samorządy obu regionów pragną także zacieśnić współpracę gospodarczą, szczególnie w obszarze budownictwa, rolnictwa i przetwórstwa, a także w wystawiennictwie.

Źródło: Związek Województw RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.