Wydatki w wysokości 304 milionów złotych, w tym ponad 40 milionów na inwestycje i duża szansa na podwojenie tej kwoty. To tylko kilka z propozycji przyszłorocznego budżetu Suwałk.

Wydatki majątkowe w przyszłym roku miałyby wynieść prawie 42 miliony złotych.

- Ta kwota może jeszcze się zmienić. Na listę rezerwową Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa trafiły 3 duże inwestycje drogowe z Suwałk na łączną kwotę blisko 40 milionów złotych. Jeżeli pojawią się oszczędności w naszym RPO, to pozyskamy środki z Unii Europejskiej na te inwestycje. Wtedy kwota wydatków inwestycyjnych wzrośnie – dodał Czesław Renkiewicz.

Te inwestycje to przebudowa ulic: Bakałarzewskiej, Sejneńskiej oraz ulicy Reja w kierunku Jeleniewa.

Wśród najważniejszych przyszłorocznych inwestycji znalazły się: modernizacja stadionu lekkoatletycznego za kwotę 11 milionów złotych, przebudowa ulicy Nowomiejskiej – 3,2 miliona złotych, budowa dróg na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich – 3,2 miliona złotych. Kolejna inwestycje to budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku – II etap – 2 miliony złotych. Zbudowane zostaną tez ulice: Zastawie I etap, Młynarskiego I etap i Szkolna – łącznie za 2,6 miliona złotych.

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.