Od 2 stycznia 2013 roku nastąpi zmiana stawek opłat na odcinku autostrady A2 Nowy Tomyśl - Konin.

Drugiego dnia nowego roku od godziny 6.00 rano zostanie wprowadzona podwyżka opłat dla I i V kategorii pojazdów za przejazd autostradą A2 pomiędzy Nowym Tomyślem i Koninem. Wysokość opłaty dla kategorii I wzrosła o 1 zł za przejazd średnio 50 km autostrady (150 km = 45 zł brutto). W przeliczeniu za przejazd 1 km autostrady wysokość opłaty dla samochodów osobowych wzrosła o 2 grosze z 0,28 zł do 0,30 zł brutto. Wzrost stawek dotyczy tylko kategorii I czyli samochodów osobowych oraz kategorii V czyli pojazdów nienormatywnych.

Od 2 stycznia 2013 roku zacznie też działać Stacja Poboru Opłat na węźle Słupca dla kierowców podróżujących na odcinku Września - Słupca. Dla kierowców wjeżdżających na A2 na węźle Słupca i podróżujących na wschód w stronę Konina opłata za przejazd pobierana będzie na PPO Lądek.

Źródło: AW SA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.