20 czerwca rozpoczęły się prace przy ul. Handlowej, polegające na budowie drogi zbiorczej wraz z uzbrojeniem w ramach projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu ulica Handlowa”.

Zakres projektu opiera się na budowie drogi zbiorczej (przedłużenie ulicy Handlowej do ulicy Wincentego Witosa stanowiącej ciąg DK nr 78) - w zakres wchodzi budowa nowego odcinka i remont istniejącego odcinka drogi, budowie podziemnej infrastruktury technicznej w ciągu nowej drogi, w tym kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej oraz instalacji oświetlenia drogi i budowie kanalizacji teletechnicznej.

Koszt inwestycji wynosi 6,6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego to aż 5,6 mln zł.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic.

Źródło: UM Zabrze

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.