Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 10 do Stargardu Szczecińskiego znalazła się w projekcie rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020. 

Obok drugiej jezdni do Stargardu, w pakiecie podstawowym inwestycji drogowych, które realizowane będą w pierwszej kolejności, znalazł się także odcinek drogi S3 obejmujący obwodnicę Brzozowa. Dzięki temu już w przyszłym roku będzie można ogłosić przetarg na budowę tego odcinka. Obie inwestycje są szczególnie ważne z uwagi na to, że dotyczą miejsc niebezpiecznych, na których często dochodziło do kolizji i wypadków drogowych.

Pozostałe ustalenia dotyczące budowy drogi S3 na odcinku Szczecin-Świnoujście, pozostają bez zmian. Droga będzie budowana po rozstrzygnięciu pierwszych przetargów na inwestycje z pakietu podstawowego, czyli około roku 2016-2017. W pakiecie podstawowym kontraktu terytorialnego województwa znajduje się też budowa drogi S6, obwodnica Wałcza w ciągu drogi S10 i obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11, natomiast na liście rezerwowej znajduje się budowa S3 na północ od Szczecina.

Rząd przeznaczył prawie 100 mld zł na realizację podstawowego pakietu drogowego. Lista rezerwowa obejmuje 12 inwestycji, które dzisiaj nie mają jeszcze finansowania. Ich koszt szacuje się na niecałe 30 mld zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.