21 firm i konsorcjów jest zainteresowanych budową odcinka S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Skarżyska-Kamiennej. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w drugiej połowie br.

Przetarg na budowę ponad 7-kilometrowego odcinka drogi S7 ogłoszony został w grudniu 2013 roku. Wśród zainteresowanych budową są firmy i konsorcja m.in. z Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Włoch, Portugalii czy Hiszpanii.

W ramach inwestycji, która ma na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa, powstanie 7,6-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma bezkolizyjnymi węzłami komunikującymi trasę z miastem, terenami przyległymi i istniejącą drogą. Wybudowanych zostanie 7 przejść dla zwierząt, spełnione zostaną także wszystkie warunki niezbędne dla ochrony środowiska, zgodnie z wydaną w styczniu 2014 roku decyzją środowiskową.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.