Polski Kongres ITS na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce. Z każdą edycją przyciąga także uwagę obserwatorów i uczestników zagranicznych, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć.

Z roku na rok organizatorzy odnotowują coraz wyższą frekwencję. Tym razem zgłosiło się ponad 360 uczestników – reprezentantów firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych oraz prasy branżowej z całej Polski i Europy.

Pierwszego dnia obrad (28 maja) omówiono m.in. rolę informatyki w ITS, systemy zarządzania ruchem, technologie ITS – ochrona infrastruktury i środowiska naturalnego, nowe wyzwania dla zarządzania ruchem lotniczym, a także systemy zarządzania ruchem kolejowym. Obrady zakończyły się rozdaniem nagród w piątej edycji konkursu „Lider ITS”, natomiast wieczór – uroczystym przyjęciem koktajlowym.

Laureatami konkursu Lider ITS 2014 w kategoriach „NAJLEPSZY PRODUKT” oraz „NAJLEPSZE WDROŻENIE” zostały firmy: Wasko Sp. Akcyjna oraz Zarząd Dróg miejskich w Gliwicach. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, a opiekę medialną objął Przegląd ITS. W tegorocznej edycji sponsorem konkursu „Lider ITS” została firma Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., fundator stażu pracy dla laureata najlepszej pracy dyplomowej.

Drugi dzień kongresu (29 maja) poświęcono kwestiom transportu publicznego, standaryzacji rynku ITS, rozwiązań ITS zwiększającym bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz modelowania i systemów detekcji ruchu. Odbyła się też debata Dziennika Gazeta Prawna z ITS POLSKA oraz walne zebranie członków ITS Polska.  

Polski Kongres ITS 2014 został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Grono to tworzyły: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ITS Europe (ERTICO), Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Prezydent M.St. Warszawy, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Diamentowym Sponsorem Kongresu była firma Kapsch (sponsor lunchu pierwszego dnia obrad). Sponsorami Złotymi finansującymi przerwy kawowe byli: Kentkart, Neurosoft oraz PTV Group. Do grona Sponsorów Srebrnych należeli: AB-Micro, APM, Barco, Dysten, HP, Qumak, Sprint, Trapeze i VARS Brno. Torby kongresowe, smycze oraz identyfikatory sponsorowała PKP Informatyka. Partnerem Kongresu była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP/PANSA).

Prelegenci reprezentowali: Stowarzyszenie ITS Polska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sejm RP (Parlamentarny Zespół ds. ITS), Urząd M.St. Warszawy, Komisja Europejska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Powiatów Polskich, Kapsch, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, VARS Brno, Qumak, Neurosoft, PTV Group, , Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, , Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,  Instytut Kolejnictwa, Zakłady Automatyki KOMBUD Radom, Polskie Linie Kolejowe Lublin oraz Kolejowe Zakłady Automatyki w Lublinie.

Wśród partnerów medialnych znaleźli się: Dziennik Gazeta Prawna, Przegląd ITS, Arcana Gis, edroga.pl, etransport.pl, RadioTech, Przegląd ITS, prtl.pl, e-myto, Infrastruktura Transportu, Magazyn Autostrady, Polskie Drogi oraz Transport i Komunikacja.

Organizatorem dotychczasowych edycji Polskiego Kongresu ITS było Stowarzyszenie ITS Polska, członek ITS Europe – ERTICO. Obsługę organizacyjną zapewniało Net Solutions Sp. z o.o.

Źródło: pkits.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.