Służby zarządzania kryzysowego wojewodów są w stanie najwyższej gotowości w związku z ulewami i burzami, jakie przeszły przez województwa: dolnośląskie, mazowieckie, podlaskie i świętokrzyskie.

Gwałtowne opady deszczu i burze sprawiły, że Straż Pożarna interweniowała na terenie kraju ok. 200 razy (głównie na terenie województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego). Strażacy usuwali połamane konary drzew oraz wypompowywali wodę z zalanych piwnic i posesji.

W Zambrowie w województwie podlaskim mieszkańcy 50 razy zgłosili konieczność wypompowania wody z piwnic i garaży. W powiecie Wysokie Mazowieckie nieprzejezdny jest odcinek drogi powiatowej Klukowo – Ciechanowiec: przelała się woda ze stawu w okolicy Klukowa. Strażacy dostali trzy zgłoszenia do pompowania wody na posesjach. Uszkodzone zostały cztery stacje transformatorowe w rejonie energetycznym Białystok Teren i 16 w rejonie energetycznym Łomża (okolicy Zambrowa). Około 550 odbiorców pozostaje bez prądu.

W województwie świętokrzyskim miało miejsce oberwanie chmury nad Skarżyskiem-Kamienną. Zalane zostało centrum miasta. Kanalizacja nie nadążała z odbieraniem wody. Wszystkie służby działają, udzielają mieszkańcom pomocy. Uruchomiono sztab kryzysowy. Nikt nie został poszkodowany. Sytuacja ulega stopniowej poprawie.

W województwie mazowieckim gwałtowne ulewy i burze spowodowały lokalne zalania ulic, piwnic i posesji głównie z powodu niedrożności studzienek kanalizacyjnych. W Warszawie wyłączony z ruchu został odcinek Wisłostrady w rejonie Mostu Gdańskiego. Zamknięte jest metro od stacji Świętokrzyska do stacji Słodowiec. Część Trasy Toruńskiej była nieprzejezdna. Z tego rejonu wpłynęło kilka zgłoszeń o zalanych samochodach.

W województwie dolnośląskim w Świeradowie Zdroju Państwowa Straż Pożarna interweniowała 25 razy. W Czadrowie w powiecie kamiennogórskim pompowano wodę z trzech budynków i kotłowni szpitala. W powiecie zgorzeleckim najwięcej interwencji odnotowano w Działoszynie, Posadzie i Bratkowie.

Na terenie kraju nadal obowiązuje 13 ostrzeżeń 1. stopnia dotyczących możliwości wystąpienia burz, lokalnie z gradem za wyjątkiem woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko – pomorskiego.

Obowiązują cztery ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia dot. przekroczenia stanów ostrzegawczych, lokalnie stanów alarmowych w związku intensywnymi opadami burzowymi na terenach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego oraz trzy ostrzeżenia 1. stopnia na terenach województw: śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Stan alarmowy odnotowano na 36 stacjach wodowskazowych, natomiast stan ostrzegawczy na 63.

W związku z prognozowanymi w kolejnych dniach opadami deszczu oraz spływem powierzchniowym wód w zlewniach należy spodziewać się kolejnych wzrostów stanów wody, przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych. W rejonie wystąpienia opadów burzowych, głównie na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych (czyli tych, gdzie większy jest udział powierzchni nieprzepuszczalnych – dróg, chodników, parkingów itd.). istnieje możliwość gwałtownych wzrostów stanu wody oraz lokalnych podtopień.

Źródło: MAC

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.