W związku z rozpoczynającą się inwestycją na drodze nr 485, od 7 sierpnia planowane jest zamknięcie odcinka tej trasy w Bełchatowie (ul. Pabianicka).

Zamknięcie będzie obowiązywać na odcinku od ronda (droga krajowa nr 8) do okolic stacji benzynowej przed miejscowością Zawady (jadąc od strony Bełchatowa).

Na czas robót wyznaczone zostaną objazdy:
- dla pojazdów do 2,5 t: ul. Sienkiewicza (DK 8) - ul.Piłsudskiego (DK 8) - droga powiatowa 1923E (Dobrzelów) - (Zawady),
- dla pojazdów powyżej 2,5 t: Kącik (droga powiatowa 2308E) - Mzurki - Dobrzelów (DK 8) - ul. Piłsudskiego - ul. Sienkiewicza.

Prace, których koszt wynosi 9,23 mln zł, potrwają do połowy października przyszłego roku.

Zakres robót obejmuje m.in. rozbiórkę i budowę nowej konstrukcji jezdni, przebudowę i rozbudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę przepustu i mostu, przebudowę i budowę zjazdów, przebudowę odwodnienia drogi, budowę oświetlenia oraz usunięcie kolizji sieci infrastruktury podziemnej.

Źródło: ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.