Z powodu złego stanu technicznego został zamknięty wiadukt na ul. Chociebuskiej we Wrocławiu. Od 6 lipca mogą z niego korzystać tylko piesi i rowerzyści. Budowa nowej przeprawy nad torami kolejowymi ma się rozpocząć w ciągu dwóch lat.

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym finansowanie remontu wiaduktu, na który potrzeba około 8,5 mln zł, jest zapisane na 2015 rok.

Wiadukt w ul. Chociebuskiej powstał około 1900 roku nad torami tzw. Linii Kolejowej Marchijskiej. Odbudowany po zniszczeniach wojennych przeszedł modernizację przęseł i przyczółka w latach 1960-1966, w 2003 roku - przebudowano wsporniki chodnikowe po awarii jednego z nich oraz wymieniono nawierzchnię jezdni.

Obiekt składa się 6 przęseł. Obecnie jego długość to 60,9 m, a szerokość - 8,5 m.

Zaplanowana przebudowa obiektu zakłada także modernizację skrzyżowania z ul. Żernicką.

Źródło: www.wroclaw.pl

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.