W nadchodzących latach można nadal spodziewać się wielu nowości spełniających kryteria hodowców, zwłaszcza pod kątem zdrowotności. Warto jednak prowadzić badania i obserwacje, jak nowe odmiany sprawdzają się w warunkach klimatycznych Polski - obiecujące nowości wśród odmian drzew i krzewów dla miast zapowiadał Grzegorz Falkowski ze Związku Szkółkarzy Polskich podczas konferencji  Zarządzanie Zielenią Miejską.

Szósta edycja konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską, zorganizowana przez firmę Dendros, odbyła się w dniach 19-20 marca 2013 roku w Bydgoszczy, przy współudziale Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Bydgoszczy. Spotkanie odbyło się pod patronatem Prezydenta Bydgoszczy i zgromadziło 70 uczestników, a swoje opinie dotyczące m.in. gospodarowania drzewostanem, zieleni w systemie informacyjnym miasta, nowoczesnych rozwiązań oraz zarządzania zielenią miejską przedstawili liczni specjaliści.

W trakcie konferencji poruszono ważny temat jakim jest trudność określenia wieku drzew (szczególnie 10-letnich), które usunięte bez zezwolenia podlegają administracyjnej karze pieniężnej. O ustawowych propozycjach rozstrzygnięcia tego problemu mówiła Ewa Pisarczyk (GDOŚ). Tematykę kontynuował opiekun merytoryczny konferencji - prof. dr hab. inż. Marek Siewniak (EAC), przedstawiając badania dotyczące zależności obwodu pnia drzewa od jego wieku.

Krzysztof Gruszecki przedstawił zagadnienia odpowiedzialności za straty materialne i zdrowotne powodowane przez drzewa. Radca prawny omówił na jakiej podstawie może dojść do ich naprawienia oraz kto powinien być adresatem zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych oraz omówił przykład wyroku Sądu w Strasburgu.

Profesor Marek Siewniak wraz z Janem Szymańskim przedstawili mechaniczne wzmacnianie cennych gatunków drzew przed rozpadem oraz zabezpieczenia otoczenia przed nieszczęśliwymi wypadkami. Kolejne prezentacje dotyczyły: najzdrowszych odmian róż na polskim rynku (Andrzej Ćwik - Rosa Ćwik), nowoczesnych nawozów na tereny zieleni omówionych (Andrzej Lasota - Compo Polska) oraz mebli miejskich (firma Astrini Design). Krzysztof Herman (SGGW) zwrócił natomiast uwagę na kampanie społeczne w walce o czystość przestrzeni społecznych.

W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się narzędziom informatycznych do właściwego oraz pełnego wykorzystania potencjału terenów zielonych. Ze względu na potrzebę zintegrowania danych o środowisku niektóre z miast stworzyły już kompleksowe systemy informacji przestrzennej pozwalające zapewnić terenom zielonym odpowiednią ochronę oraz możliwości usystematyzowanego rozwoju. Te kwestie prezentowali przedstawiciele: Kielc (Jadwiga Skrobacka, Sylwester Bętkowski), Warszawy (Paweł Lisicki, Piotr Kaczmarczyk), Białegostoku  (Magdalena Gajewska).

Odrębny blok obrad poświęcony był zarządzaniu zielenią miejską w: Olsztynie (Adam Kopytowski), Szczecinku (Tadeusz Chruściel) oraz Bydgoszczy (Bogna Rybacka). Zostały przedstawione zalety oraz wady zarządzania zielenią oraz problemy finansowania utrzymania zieleni. W sesji tej przedstawiono również tematykę róż okrywowych do nasadzeń na terenach miejskich (Marta Kawka Boot & Hortorus Sp. z o. o.) oraz nawozy ekologiczne bez chemii (dr Stanisław Wilk, Humvit Eko Sp. z o.o.).

Podczas konferencji rozlosowano nagrody m.in. gadżety firmy Husqvarna oraz wycieczkę na Paradę Kwiatów do Holandii  ufundowaną przez Biuro Podróży Frater. Ponadto każdy uczestnik dostał 1 kg nawozu z guano peruwiańskim firmy Ekonaw.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.