Pod koniec września br. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wydał dwa zarządzenia dotyczące kruszyw oraz mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zarządzenie nr 46 w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych, które przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni, opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych wprowadza do stosowania na drogach krajowych Wymagania Techniczne WT-1:2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. (załącznik)

Zarządzenie nr 47 w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych, które przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni, opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót budowlanych wprowadza do stosowania na drogach krajowych Wymagania Techniczne WT-2:2014 część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. (załącznik)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.