Wojewoda Lubuski (10 lipca 2014 r.), podpisał dokument pozwalający na realizację pierwszego odcinka drugiej jezdni drogi S3 Sulechów – Nowa Sól (odc. od węzła Sulechów do węzła Zielona Góra Północ).

Jest to zielone światło dla inwestora (GDDKiA) do rozpoczęcia robót. Zanim to jednak nastąpi musi zostać wyłoniony wykonawca.

W drugiej połowie maja rozpoczął się drugi etap przetargu, podpisanie umowy i rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w czwartym kwartale 2014 roku.

Czas przewidziany na budowę 13,4 km odcinka drogi to 25 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych, przypadających między 15 grudnia a 15 marca. Planowany termin oddania drogi do użytku to III kwartał 2017 roku.

 

Źródło: GDDKiA O/Zielona Góra

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.