Dziś przed południem w Warszawie odbędzie się uroczyste podpisanie zezwolenia na realizację obwodnicy Marek z udziałem wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz zastępcy dyrektora oddziału GDDKiA w Warszawie Tomasza Kwiecińskiego.

Zezwolenie dotyczy rozbudowy drogi ekspresowej S8 na 2,2 km odcinku, biegnącym od węzła „Marki” do węzła „Drewnica” (na terenie gminy Marki oraz gminy Zielonka). Projektowany fragment rozpoczyna się na połączeniu z wybudowanymi jezdniami drogi ekspresowej S8 w węźle Marki, w okolicy przecięcia z ul. Wojskiego (w Markach), następnie przetnie ulice: Szpitalną i Ząbkowską (w Markach), Marecką (w Zielonce). W ramach inwestycji przewidziano m.in. budowę 2 jezdni po 3 pasy ruchu, 2 mosty nad rzeką Długą, wiadukty, ekrany akustyczne i odwodnienie.

Obecnie przez Marki przechodzi ruch tranzytowy. Budowa obwodnicy ma duże znaczenie komunikacyjne - będzie służyła jako trasa wylotowa z Warszawy na Białystok. Odciąży gminę Marki od ruchu tranzytowego oraz ułatwi obsługę komunikacyjną Ząbek, Zielonki, Kobyłki i Wołomina. - To jedna z priorytetowych inwestycji, jest częścią tzw. „ringu” warszawskiego. Ułatwi życie nie tylko mieszkańcom Marek czy Radzymina, czekają na nią  także mieszkańcy całej północno-wschodniej Polski i Warszawy. Dojazd do stolicy znacznie się skróci, a obecna trasa stanie się drogą lokalną. Teraz jest jedną z dwóch najbardziej obciążonych wylotówek z Warszawy – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Odcinek od węzła „Marki” do węzła „Drewnica”, stanowi fragment budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław (Psie Pole) - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) - A1 (Piotrków Trybunalski) - Rawa Mazowiecka - Warszawa - Ostrów Mazowiecka - Zambrów - Choroszcz (S19).

W styczniu przyszłego roku planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą obwodnicy Marek. Zakończenie prac przewiduje się w drugiej połowie 2016 roku. 16-kilometrowa obwodnica odciąży miasto od uciążliwego ruchu tranzytowego, który obecnie przechodzi przez samo centrum miejscowości.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.