Wojewoda Dolnośląski podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczące obwodnicy miejscowości Miękinia. Planowany odcinek drogi to kolejny etap połączenia budowanego mostu w Brzegu Dolnym z drogą krajową nr 94, istotny element obwodnicy aglomeracji wrocławskiej. Koszt niespełna 4 km odcinka drogi szacowany jest na kilkadziesiąt milionów złotych.

Inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, w którego imieniu zadanie to będzie wykonywała Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

W ramach inwestycji przewiduje się przekroczenie wiaduktem drogowym linii kolejowej E-30 (Wrocław -Legnica), przekroczenie dwóch cieków wodnych – zaprojektowano dwa małe mosty drogowe, budowę ekranów akustycznych osłaniających miejscowość Miękinia, budowę na całym odcinku ciągu pieszo – rowerowego. Droga będzie się krzyżowała z dwiema drogami powiatowymi Miękinia – Białków i Miękinia – Mrozów.

Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Komentarze  
Janek
0 #1 Janek 2013-02-14 20:48
Super. Mam nadzieje, że droga obwodnica powstanie równie sprawnie jak przebiega budowa mostu na Odrze :)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.