Hiszpańskie miasto Rivas Vaciamadrid i słoweńska Lublana to zwycięzcy unijnych konkursów na rzecz zrównoważonej mobilności w miastach. Nagrodę za Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej otrzymał Rivas Vaciamadrid. Lublana została wyróżniona w konkursie Europejskiego Tygodnia Mobilności. Nagrody zostały wręczone pod koniec marca, podczas uroczystej gali w Brukseli, przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Siima Kallasa oraz komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika.

Siim Kallas, komisarz ds. mobilności i transportu powiedział, że jest pod wrażeniem zaangażowania wszystkich finalistów w poprawę transportu miejskiego. - Aby rozwiązać problemy z poruszaniem się po naszych miastach potrzebne jest podejście ponadsektorowe. Dlatego wzmacniamy nasze poparcie dla skoordynowanych działań – powiedział Siim Kallas.  - Rivas Vaciamadrid zasłużył na zwycięstwo, ponieważ wyróżnił się pod względem zaangażowania departamentów mobilności, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, edukacji oraz ochrony zdrowia – dodał wiceprzewodniczący KE.

Janez Potočnik dodał, że finaliści konkursu Europejskiego Tygodnia Mobilności co roku prezentują wyższy poziom innowacji, a prowadzone programy promocyjne mają dużą wartość dla zrównoważonego rozwoju UE.

Rivas Vaciamadrid w ciągu ostatnich lat zanotowało niezwykły wzrost liczby ludności: od 500 w 1980 do 80 tys. mieszkańców w 2013 roku. Prawie połowa (40 proc.) ludności codziennie dojeżdża do Madrytu, a większość z nich korzysta z prywatnych samochodów. Rivas Vaciamadrid chce ograniczyć ten trend, poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i emisję hałasu. W tym celu w szkołach na terenie całej gminy prowadzony jest program edukacyjny dotyczący mobilności uczniów. Dla miasta powstał też Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej, dzięki współpracy departamentów środowiska, bezpieczeństwa, zdrowia i edukacji. Ponadto, w przygotowaniu planu uczestniczyły międzysektorowe grupy robocze, m.in. lokalni politycy, pozarządowe organizacje ekologiczne, przewoźnicy miejscy, pasażerowie oraz przedsiębiorcy. Jury wyróżniło Rivas Vaciamadrid właśnie za udział międzysektorowych grup roboczych i uwzględnienie kryteriów polityki społecznej, finansowej i środowiskowej podczas tworzenia planu transportowego.

Stolica Słowenii była już laureatem nagrody w roku 2003 i od tej pory wielokrotnie potwierdziła swoje zaangażowanie w propagowanie zrównoważonej mobilności. W Lublanie 29 szkół podstawowych i 16 przedszkoli uczestniczyło w ponad 250 wydarzeniach mających na celu przekonanie uczniów o ogromnym znaczeniu jakości powietrza i bezpieczeństwa transportu. Kampania prowadzona podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności kładła silny nacisk na zagadnienia związane z jakością powietrza i zaangażowanie władz lokalnych, ośrodków badawczych, szkół, stowarzyszeń sportowych i wielu różnych organizacji obywatelskich. Z okazji Dnia bez Samochodu w Lublanie ograniczono dostęp do jednego z głównych bulwarów miasta, ulicy Słoweńskiej. Obszar ten będzie stopniowo przebudowywany i przeznaczony dla pieszych.

***

Nagroda za Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej przyznawana jest lokalnym władzom, które najlepiej rozwiązują problemy transportowe w swoich miastach. Każdego roku jury zwraca uwagę na inny aspekt planów. Tym razem szczególny nacisk położono na integrację kryteriów polityki finansowej, społecznej i ochrony środowiska. Do konkursu w 2013 roku wpłynęło 21 zgłoszeń z 11 krajów. Nagroda to 10 tysięcy euro na wsparcie zrównoważonej mobilności w zwycięskim mieście.

Z kolei nagroda Europejskiego Tygodnia Mobilności przyznawana jest lokalnym władzom, które najbardziej aktywnie promują zrównoważony transport miejski. Finaliści zostali wyróżnieni za ambitne i innowacyjne programy promocyjne, spójnie powiązane z ubiegłorocznym hasłem Europejskiego Tygodnia Mobilności „Czyste powietrze, czas na Twój ruch”. Zwycięskie miasto nagra trzyminutowy klip promocyjny podkreślający jego osiągnięcia w tej dziedzinie. Będzie również promowane jako przykład dobrych praktyk, wraz z pozostałymi finalistami konkursu.

IH

Źródło: Europa.eu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.