edroga06514 projektów dotyczących infrastruktury drogowej otrzyma łącznie 1,2 mld zł z Programu Polska Wschodnia (POPW). Jeszcze w czerwcu zostaną podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie.

- Przedsięwzięcia przyczynią się do zwiększenia dostępności transportowej stolic województw Polski Wschodniej i otaczających je obszarów. Spowoduje to wzrost atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu oraz większą dostępność rynków pracy – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Dodał, że infrastruktura drogowa poprawia bezpieczeństwo mieszkańców, zapewnia dostęp do usług publicznych, a inwestycje drogowe są motorem napędowym dla innych sektorów gospodarki.

Rząd w lutym br. przyjął "Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014-2020". Jego celem jest zapewnienie takiej realizacji programów współfinansowanych środkami europejskimi nowej perspektywy, która zagwarantuje pełne wykorzystanie dostępnej dla Polski alokacji w sposób trwale przekładający się na rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

- Jednym z efektów Planu w Programie Polska Wschodnia jest przyśpieszenie działań w obszarze infrastruktury drogowej. To też efekt dobrej współpracy Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kolejny nabór już w październiku. W puli jest 800 mln zł – podkreślił Adam Hamryszczak.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie działania 2.2 Infrastruktura drogowa trwał od 21 grudnia 2016 r. do 31 marca br. Zwycięskie projekty zostały wybrane na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący POPW.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Kolejny konkurs w działaniu 2.2 Infrastruktura drogowa z budżetem 800 mln zł zostanie ogłoszony 1 września br. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 3 do 31 października 2016 r. Na wsparcie mogą liczyć projekty infrastrukturalne na drogach:
- krajowych i wojewódzkich w obrębie miast wojewódzkich Polski Wschodniej (PW);
- wojewódzkich w obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich PW lub obszarach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich PW.   

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.