edroga041Podpisano już wszystkie umowy o dofinansowanie projektów z zakresu transportu drogowego wybranych w pierwszym konkursie Programu Polska Wschodnia. Za 1,2 mld zł zrealizowanych zostanie 14 inwestycji drogowych o łącznej wartości 1,44 mld zł.

- Wchodzimy w etap realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nie możemy mówić o nowoczesnej Polsce, bez dobrze rozwiniętej sieci dróg. Większa dostępność transportowa to jeden z niezbędnych warunków rozwoju polskich regionów - powiedział minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Pierwsze umowy o dofinansowanie zawarto w czerwcu (7 umów), kolejne dwie w lipcu. Pozostałe pięć umów – wartych ponad 826 mln zł, z czego blisko 689 mln zł to unijne dofinansowanie – podpisano 30 sierpnia w Ministerstwie Rozwoju.

- Obok transportu drogowego, w POPW wspieramy inwestycje w infrastrukturę kolejową oraz transport miejski. Na ten sektor przeznaczymy w sumie 5 mld zł – podkreślił wiceminister Hamryszczak.

Środki z POPW umożliwią budowę nowych lub przebudowę istniejących dróg w Polsce Wschodniej tak, by lepiej skomunikować miasta wojewódzkie i otaczające je gminy między sobą oraz z całym krajem. Większa dostępność transportowa oznaczać będzie m.in. lepszy dostęp do rynków zbytu, pracy i usług publicznych, ożywienie przedsiębiorczości oraz wzrost atrakcyjność gospodarczej.

Już wkrótce w POPW pojawią się kolejne fundusze na inwestycje w infrastrukturę drogową w Polsce Wschodniej. W październiku odbędzie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność terytorialną Białegostoku, Kielc, Lublina, Olsztyna, Rzeszowa oraz otaczających je gmin. Budżet konkursu wyniesie 800 mln zł.

Projekty dla których umowy podpisano 30 sierpnia:

- budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej – beneficjent: województwo podkarpackie, wartość: ponad 112,8 mln zł, dofinansowanie: blisko 94,35 mln zł;
- budowa drogi wojewódzkiej w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) – beneficjent: gmina Olsztyn, wartość: ponad 108,9 mln zł dofinansowanie: ponad 92,3 mln zł;
- przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) – beneficjent: miasto Białystok, wartość: ponad 95,1 mln zł; dofinansowanie: blisko 79,8 mln zł;
- budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678) – beneficjent: miasto Białystok, wartość: ponad 317,7 mln zł, dofinansowanie: blisko 267,5 mln zł;
- budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) – beneficjent: gmina Lublin, wartość: blisko 191,5 mln zł dofinansowanie: ponad 155 mln zł.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.