contentmap_plugin

roboty drogowe10 wykonawców zgłosiło gotowość do budowy mostu przez rzekę Odrę w Milsku wraz z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II. - Jest duże zainteresowanie firm. To daje gwarancję dobrego wyboru. Proponowane ceny są niższe od naszych szacunków. Wygląda na to, że starczy też pieniędzy na obwodnicę Droszkowa. Będziemy mogli więc wykonać obwodnicę w całości - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Najniższa zaoferowana w przetargu cena wykonania zadania to 73 mln zł, najwyższa - 103,1 mln zł. Zarząd województwa przyznał na realizację zadania dofinansowanie w wysokości 108,9 mln zł. 97,9 mln zł to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, a 11 mln zł to środki z budżetu państwa. Beneficjentem projektu jest województwo lubuskie, reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Budowa mostu w Milsku to priorytetowe zadanie na liście spraw najważniejszych zarządu województwa lubuskiego.

Przedsięwzięcie polega na budowie mostu przez rzekę Odrę wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 282 na odcinku od Łaz do Bojadła, a także przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 282 w miejscu włączenia oraz przecięcia się z drogą nowo budowaną. Zadaniem inwestycji jest zapewnienie sprawnego, bezpiecznego, całorocznego i przyjaznego środowisku przejazdu przez rzekę Odrę. Inwestycja realizowana będzie w trybie "zaprojektuj i buduj”.

Celem głównym projektu jest poprawiona zewnętrzna i wewnętrzna dostępność transportowa regionu w ruchu drogowym, a także zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.