20181221132028Już od kilkunastu dni kierowcy mogą korzystać z nowego mostu w Białym Dunajcu na DK47 (zakopianka). Most tymczasowy zostanie rozebrany, ale to jeszcze nie koniec inwestycji. Prace wokół obiektu będą trwały do czerwca 2019 r.

 

Nowy most ma konstrukcję łukową, bez podpór w nurcie rzeki, obustronne chodniki, długość ok. 58 metrów i szerokość 18 metrów. Zmieni się też otoczenie, po przebudowie dojazdów po obydwu stronach obiektu.

Przebudowane zostały już kolidujące z inwestycją sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, czyli urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne. Mury oporowe na dojazdach od strony Krakowa zabezpieczą korpus drogi. Powstaje system odwodnienia terenu, kanalizacja deszczowa oraz urządzenia podczyszczające. Wykonane zostanie nowe oświetlenie drogowe, a nowy most zostanie zabezpieczony przed korozją.

Stary most z 1930 roku w Białym Dunajcu nie nadawał się do remontu ze względu na zły stan techniczny. Procedury związane z projektowaniem nowego mostu i uzyskiwaniem decyzji koniecznych do wybudowania nowej przeprawy rozpoczęły się w 2008 r. Na każdym etapie procedur były protesty kierowane do różnych instytucji.

26 czerwca 2013 r. na moście został wprowadzony ruch wahadłowy, co spowodowane było bardzo złym stanem technicznym mostu i zaleceniami opinii eksperckiej. Dokonywano doraźnych zabezpieczeń obiektu, by mógł odbywać się po nim ruch pojazdów.

W listopadzie 2015 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy GDDKiA O/Kraków i właścicielami działek, w myśl którego nieodpłatnie udostępnili działki na dojazd do mostu tymczasowego, na czas budowy nowego obiektu. Właściciele udostępniający działki zobowiązali się w porozumieniu także do tego, że nie będą podejmowali działań prawnych mogących przedłużać procedury administracyjne.

13 kwietnia 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy GDDKiA Oddział w Krakowie a Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym IMB-Podbeskidzie ze Skoczowa, na zaprojektowanie i budowę nowego mostu. W listopadzie rozpoczął się proces projektowania i uzyskiwania wszystkich przewidzianych prawem dokumentów.

W marcu 2018 r. rozpoczęła się budowa mostu tymczasowego, na który przełożono ruch, rozebrano stary most i przystąpiono do budowy nowego.

21 grudnia 2018 r. nowy most przeszedł pomyślnie próby obciążenia i mógł zostać dopuszczony do ruchu.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.