edroga312108,9 mln zł wynosi dofinansowanie, jakie przyznał zarząd województwa lubuskiego na budowę mostu przez rzekę Odrę w Milsku, wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II.

 

– Most w Milsku to inwestycja ważna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, bo obecnie funkcjonująca przeprawa promowa powoduje olbrzymie utrudnienia – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.
 
97,9 mln zł to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 11 mln zł to środki z budżetu państwa. Beneficjentem projektu jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Przedsięwzięcie polega na budowie mostu przez rzekę Odrę wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 282 na odcinku od m. Łaz do m. Bojadła, a także przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 282 w miejscu włączenia oraz przecięcia się z drogą nowo budowaną. Zadaniem inwestycji jest zapewnienie sprawnego, bezpiecznego, całorocznego i przyjaznego środowisku przejazdu przez rzekę Odrę. Inwestycja realizowana będzie w trybie "zaprojektuj i buduj”.

Głównym celem projektu jest poprawiona zewnętrzna i wewnętrzna dostępność transportowa regionu w ruchu drogowym. Ponadto, projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

To nie jedyna inwestycja mostowa w Lubuskiem: podczas spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z wiceministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzym Materną i dyrektora zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marka Langera, rozmawiano o wykorzystaniu konstrukcji rozebranego mostu na Odrze w Cigacicach, budowie mostu w Kostrzynie nad Odrą i nowego węzła na autostradzie A2 w rejonie Łagowa.  

W trakcie prac nad budową trasy ekspresowej S3, GDDKiA planuje rozbiórkę istniejącego mostu na Odrze w Cigacicach i wybudowanie tam nowego - przystosowanego do większych gabarytów nowej czteropasmowej trasy. GDDKiA jest skłonna przekazać nieodpłatnie województwu konstrukcję rozebranego mostu, do wtórnego wykorzystania. W grę wchodzi jego wtórny montaż w Połęcku, gdzie obecnie funkcjonuje przeprawa promowa.

- To jak najbardziej ciekawa i warta rozważenia propozycja. Decyzja może być jednak podjęta dopiero po przedstawieniu przez GDDKiA szczegółowych badań technicznych, co do możliwości powtórnego wykorzystania starej konstrukcji - informuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas spotkania poruszono także temat budowy węzła na autostradzie A2 w okoliach Łagowa. W tej sprawie Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje analizę kosztów. Natomiast w sprawie budowy mostu na Odrze w Kostrzynie trwają rozmowy z gminą oraz władzami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co do budowy obwodnicy miasta, która miałaby usprawnić ruch po powstaniu nowego mostu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.