contentmap_plugin

edroga001Ministerstwo Rozwoju zdecydowało o zwiększeniu puli środków na konkurs, w którym miasta ubiegały się o fundusze unijne na inwestycje drogowe. Dzięki tej decyzji oraz pozytywnemu rozpatrzeniu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych odwołania Zielonej Góry od wyników konkursu, miasto otrzyma 115 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę południowej obwodnicy.

- Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy o dofinansowanie, która jest potwierdzeniem, że beneficjent otrzyma środki - tłumaczy wiceminister rozwoju Witold Słowik.

W ramach inwestycji powstanie 12,7 km dwupasowej, jednojezdniowej drogi krajowej. Zakończenie prac planowane jest na lipiec 2023 roku. Wartość całego przedsięwzięcia to nieco ponad 152 mln zł.

Zielonogórski projekt jest 28. inwestycją drogową w polskim mieście, wyłonioną w ramach przeprowadzonego w ubiegłym roku konkursu w Programie Infrastruktura i Środowisko. Na wszystkie 28 projektów w 27 miastach (2 inwestycje zrealizują Katowice) zarezerwowano 3,59 mld zł dofinansowania.

3 marca umowę o dofinansowanie podpisał Gorzów Wielkopolski. Blisko 50 mln zł z UE trafi na modernizację wschodniego wylotu DK nr 22 na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta, który łączy Gorzów z drogą ekspresową S3.

Źródło: MR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.