edroga007Budowa lub przebudowa skrzyżowań, chodników, zatok autobusowych czy miejsc postojowych – to zaledwie część zadań, jakie są realizowane w trybie inicjatyw samorządowych przy wsparciu województwa małopolskiego. Promesy gwarantujące dofinansowanie dla 53 zadań z zakresu infrastruktury drogowej wybranych do realizacji w 2019 roku przekazał podczas spotkania z samorządowcami marszałek Witold Kozłowski.

 

Poprawie komfortu życia społeczności lokalnych służy też Program Inicjatyw Samorządowych, do którego samorządy gmin i powiatów składają wnioski dotyczące konkretnych potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej. Każdego roku władze województwa starają się realizować zadania odpowiadające tym potrzebom – w ramach posiadanych środków finansowych, przy udziale danego samorządu.

- W tym roku na zadania realizowane wspólnie z samorządami zabezpieczyliśmy środki w wysokości ponad 15 mln zł. Pozwoli to na realizację kilkudziesięciu zadań, które przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, do realizacji zatwierdzono 53 nowe zadania. Zakończona zostanie również realizacja 9 zadań rozpoczętych w latach poprzednich.

Od początku funkcjonowania trybu Inicjatyw Samorządowych, na realizację zadań z zakresu infrastruktury przeznaczono blisko 230 mln zł, przy całkowitym koszcie inwestycji ponad 450 mln zł. Dzięki tym środkom możliwe było wybudowanie 468 km chodników, 186 km kanalizacji oraz 27 skrzyżowań.

Całkowity koszt zadań zaplanowanych do realizacji w roku 2019 jest najwyższy od 2010 roku.

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.