edroga031- O 360 procent, w porównaniu do roku 2015, wzrosną tegoroczne nakłady na drogi wojewódzkie - poinformował Szymon Ogłaza, członek Zarządu Województwa Opolskiego.

W ubiegłym roku na rozbudowy, przebudowy i modernizacje dróg wojewódzkich wydano kwotę 40 mln złotych. Oprócz kosztującej 4,5 mln złotych przebudowy wiaduktu nad linią kolejową w Łosiowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował cztery duże zadania: rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Pietna (koszt prawie 9 mln zł, odcinek 2,75 km); rozbudowę drogi nr 414 na odcinku Górki-Chrząszczyce o długości 1,32 km (koszt to 3,6 km); przebudowę drogi wojewódzkiej nr 378 w miejscowości Gnojna (wartość 5,9 mln zł) oraz oddany niedawno zmodernizowany odcinek drogi nr 454 w miejscowości Kup. Rozbudowa 1,7 km odcinka, która trwać miała do połowy tego roku, skrócona została o pół roku. Koszt inwestycji to 8,5 mln złotych. Wśród ubiegłorocznych zadań dyrektor ZDW Bogdan Poliwoda wymieniał też remonty 3 km chodników w takich miejscowościach jak m.in. Tułowice i Kędzierzyn-Koźle.

Tegoroczny budżet inwestycyjny rośnie z 40 do 150 mln złotych. Najpoważniejszym przedsięwzięciem będzie budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy. Obecnie trwa wyłanianie wykonawcy tego zadania, na które w cyklu dwuletnim przewidziano 160 mln zł (85 mln na ten rok). Otwarcie ofert nastąpi 15 stycznia. Trasa projektowanej obwodnicy rozpoczyna się od północnej obwodnicy Opola (ul. Sobieskiego), a kończy jej włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 454 pomiędzy Czarnowąsami a Borkami.

Inne planowane zadania, to: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie (zadanie trzyletnie o wartości 35 mln zł); rozbudowa drogi nr 901 na odcinku Olesno-Nowy Wachów (zadanie dwuletnie o łącznej wartości 9 mln zł); budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 (zadanie trzyletnie o łącznej wartości 50 mln złotych, rozważane jest w dwóch wariantach technologicznych – o nawierzchni betonowej bądź asfaltowej); rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień (zadanie dwuletnie, koszt inwestycji to 30 mln zł); rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice (zadanie roczne, koszt 4,5 mln zł).

Oprócz nowo rozpoczynanych zadań dwa inne będą w tym roku kontynuowane: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszów (koszt inwestycji to 7,4 mln zł) oraz przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w Strzelcach opolskich (koszt tej inwestycji to 12,8 mln zł).

Szymon Ogłaza apelował do lokalnych samorządów o współpracę, bo od nich zależy m.in. organizacja komunikacji zastępczej i sprawne prowadzenie robót inwestycyjnych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.