edroga043W ramach realizacji PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) GDDKiA ogłosiła już 176 postępowań przetargowych na roboty budowlane o łącznej długości 2258 km. Podpisano 165 umów na roboty budowlane o łącznej długości 2122 km i wartości ok. 70 mld zł, z czego do ruchu udostępniono już ponad 725 km nowych dróg.

 

Stan obecny
Na wszystkich autostradach i drogach ekspresowych trwa zaawansowany proces inwestycyjny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządzą siecią dróg krajowych o długości 17 657 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 3730,7 km (1638,5 km autostrad i 2092,2 km dróg ekspresowych). Do 2023 roku te liczby znacząco wzrosną.

PBDK na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 240 odcinków dróg o łącznej długości ponad 3300 km.

W przygotowaniu jest 2831,7 km dróg. W trakcie postępowań przetargowych jest 11 zadań o łącznej długości 135,8 km, a w realizacji jest 113 zadań o łącznej długości 1396,4 km.

Wykorzystanie środków UE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest beneficjentem 88 projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Obecnie podpisanych jest 49 umów o dofinansowanie dla projektów unijnych, których beneficjentem jest właśnie GDDKiA. Łączna wartość całkowita projektów dofinasowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to ok. 61,8 mld zł.

Koszty kwalifikowalne wynoszą łącznie ok. 36,1 mld zł, a wkład unijny to blisko 30,7 mld zł.
Przekłada się to na 73% środków UE przeznaczonych dla GDDKiA w ramach POIiŚ. Do końca tego roku planowane jest podpisanie kolejnych 11 umów i tym samym osiągnięcie poziomu 90% zakontraktowanych środków UE, które są do dyspozycji w obecnej perspektywie finansowej.

Zaktualizowany w lipcu 2017 r. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 3262,7 km, w tym:
- 253,2 km autostrad,
- 2568,7 km dróg ekspresowych,
- 43 obwodnic o łącznej długości 445,8 km.
Wydatki na realizację Programu zostały podniesione ze 107 mld zł do 135 mld zł.

Budowa dróg jest dofinansowana ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Źródło: GDDKiA

Komentarze  
Matys89
+1 #1 Matys89 2019-01-28 14:31
Liczby wyglądają bardzo dobrze, ale jak każdy wie - co innego ilosć, co innego jakość. Zyczyłbym sobie żeby w Polsce tak budowano, żeby nie trzeba było za kilka lat drogę zamykac i remontować. Betonówki znane są z tegoże sa solidniejsze i moga służyć dziesiątki lat:)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.