contentmap_plugin

edroga066Do 14 października można składać oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sanoka. To drugi etap postępowania przetargowego, do którego zaproszonych zostało 18 wykonawców.

Obwodnica Sanoka realizowana będzie w systemie projektuj i buduj. Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej DK 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z DK 84. Obwodnica będzie drogą klasy GP o długości około 7 km i przekroju ruchowym 2+1.

Przebiegać będzie wg wariantu ze skrzyżowaniami typu rondo. W ramach inwestycji wybudowane zostaną mosty, wiadukty, przejścia dla małych i średnich zwierząt, ekrany akustyczne oraz drogi dojazdowe o łącznej długości ponad 10 km.

To już trzecia inwestycja na Podkarpaciu, której realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.