edroga001Przebudowa 19-kilometrowego odcinka drogi Bukowska Wola – Działoszyce, rozbudowa drogi powiatowej w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna i Karwodrza czy drogi łączącej Rabkę i Naprawę – to tylko część z 18 inwestycji, na które w ramach konkursu na modernizację dróg powiatowych i gminnych zarząd województwa przeznaczył z RPO prawie 91 mln zł.  

Dzięki dotacjom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 możliwe będzie dofinansowane 18 z 25 złożonych w konkursie projektów, na które maksymalny poziom dofinansowania oszacowano na 75%. Zaplanowane w projektach inwestycje zakładają modernizację i poprawę jakości dróg gminnych i powiatowych w kilku małopolskich subregionach.

- Poprawa jakości dróg w Małopolsce to jeden z naszych największych priorytetów. Chcemy, by zarówno mieszkańcy województwa jak i osoby, które tylko przez Małopolskę przejeżdżają mogły szybko i co najważniejsze bezpiecznie pokonać zaplanowaną trasę. Aby tak się stało potrzebne są inwestycje, dlatego na modernizację najważniejszych małopolskich dróg przeznaczyliśmy ponad 91 mln zł – mówi marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.

W obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego najwięcej inwestycji zaplanowano w powiecie miechowskim. Przebudowany tu zostanie 19-kilometrowy odcinek drogi Bukowska Wola – Działoszyce, na którego dofinansowanie przeznaczono 8,6 mln zł. Ponadto dzięki realizacji z północnej części powiatu łatwiej będzie dojechać do drogi ekspresowej S7 (węzeł Książ). Te prace pochłoną 6,8 mln zł. W ramach inwestycji przebudowane zostaną także m.in. drogi łączące Moczydło z Boczkowicami i Książ Wielki z Nawarzycami.

Dodatkowo na terenie powiatu krakowskiego spodziewać się można aż czterech inwestycji. Zmodernizowana zostanie droga z Krzeszowic przez Tenczynek do Rudna, na którą przeznaczono 5,7 mln zł. Powstanie też nowa droga w Wężerowie, w gminie Słomniki, która pochłonie 4,3 mln zł. W ramach inwestycji nową jakość zyska także droga powiatowa Przestańsko – Słomniki w Prandocinie, Januszowicach i Kacicach (3,1 mln zł) oraz droga powiatowa między Poskwitowem a Niedźwiedziem (1,9 mln zł). Łącznie ponad 12 mln zł przeznaczono natomiast na modernizację odcinka Bochnia – Barczków oraz trzy drogi powiatowe w Myślenicach, łączących tamtejszą strefę aktywności gospodarczej i turystycznej z „Zakopianką”.

Największą inwestycją w subregionie tarnowskim, szacowaną na kwotę 13,8 mln zł, będzie rozbudowa drogi powiatowej 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna i Karwodrza. Kolejne 10 mln zł pochłonie poprawienie dojazdu do tarnowskich stref aktywności gospodarczej. Modernizacji doczeka się także droga z Uszewa do Nieznanowic.   

Najistotniejszą inwestycją w Małopolsce Zachodniej będzie przebudowa drogi powiatowej 1743K oraz drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Wadowicach (2mln zł). Ponadto, dzięki dofinansowaniu województwa, w Zatorze zmodernizowana zostanie ulica Graniczna. Na ten cel przeznaczono 4 mln zł.

Dobre informacje czekają także na kierowców z Nowego Targu, gdzie powstanie wschodnia obwodnica miasta prowadząca do terenów inwestycyjnych na osiedlu Bereki, na której budowę przeznaczono 5,1 mln zł. Z kolei w Skawie rozbudowana zostanie droga łącząca Rabkę i Naprawę. Inwestycja ta pochłonie 3 mln zł. Zmodernizowane zostaną również drogi gminne prowadzące do przyszłych terenów inwestycyjnych w rejonie Gminy Bobowa, których koszt oszacowano na 624 tys. zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.