edroga006Prawie 185 milionów złotych wyniosą tegoroczne wydatki Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Z tej kwoty 139 mln zł zaplanowane zostało na inwestycje drogowe współfinansowane z funduszy unijnych.

Na bieżące utrzymanie świętokrzyskich dróg wojewódzkich w 2016 roku zaplanowane zostało 16,4 mln zł, kolejne 2,5 miliona zł zostanie wydane na bieżące utrzymanie i remont mostów. Największa zarezerwowana kwota – 139 mln zł – to wydatki na inwestycje realizowane przez ŚZDW przy współudziale środków z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Są to m.in. modernizacja drogi wojewódzkiej Chęciny – Małogoszcz na długości ok. 10,25 km oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce i przebudowa drogi nr 761 na odcinku Piekoszów – Jaworznia.

Niektóre modernizacje regionalnych tras Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje zrealizować z budżetu województwa, już bez środków unijnych. Ze środków własnych przebudowana zostanie m.in. droga nr 756 na odcinkach Brzozówka – Jastrzębiec wraz z modernizacją obiektów mostowych (wartość tej inwestycji to 5 mln zł) oraz ta sama trasa wojewódzka, ale na odcinku Serwis – Nowa Słupia.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.