2352910 firm projektowych złożyło oferty w przetargu na opracowanie koncepcji programowej budowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Suchowola – Sztabin (z obwodnicą Sztabina) o długości około 13 km. Propozycje cenowe mieszczą się w przedziale od 1,78 mln zł do 4,4 mln zł, ale tylko 4 z nich są poniżej kwoty przygotowanej przez zamawiającego (GDDKiA).

 

Zadaniem firmy wyłonionej w tym przetargu, będzie opracowanie dokumentacji projektowej uszczegóławiającej materiały z decyzji środowiskowej w stopniu umożliwiającym ogłoszenie przetargu w systemie „projektuj i buduj”. W koncepcji opracowany będzie tylko wariant wskazany w decyzji środowiskowej.

Planowana inwestycja obejmuje budowę nowej DK8 w przekroju 2+1 (z naprzemiennie występującym dodatkowym pasem do wyprzedzania) oraz obwodnicą Sztabina. Dziś cały ruch na krajowej 8 przechodzi przez samą miejscowość. Nowa droga będzie przenosiła obciążenie pojazdów o nacisku 11,5 t/oś, przewidziano budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii w poziomie, budowę zatok autobusowych, chodników i odcinków ciągów pieszo-rowerowych.

Koncepcja programowa powinna być gotowa w przyszłym roku. Podpisanie umowy w systemie „projektuj i buduj” planowana jest na rok 2021, a realizacja inwestycji w terenie na lata: 2023-2025.

Od połowy marca trwają już prace nad koncepcją programową sąsiedniego odcinka DK8 Korycin – Suchowola z obwodnicą Suchowoli (ok. 15,3 km).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.