budowa 01W mijającym roku na drogach krajowych województwa kujawsko-pomorskiego zrealizowano wiele ważnych inwestycji, mających na celu nie tylko poprawę stanu nawierzchni, ale i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

 

W 2017 roku powstały liczne zatoki autobusowe, chodniki oraz przerpowadzono remonty nawierzchni na prawie 30 km dróg krajowych. W budowie jest obecnie droga ekspresowa S5 (130 km) oraz drugi etap obwodnicy Inowrocławia, a w przygotowaniu jest kolejnych 60 km nowych tras.

Od 17 lipca br. kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej 15 i 25. Nowa 19 km trasa omija miasto od wschodu i znacznie skraca czas przejazdu na trasie Toruń – Poznań. W ramach zadania powstały 3 węzły drogowe („Latkowo”, „Jacewo” i „Tupadły” ), kilkanaście obiektów inżynierskich, a także przebudowano istniejącą sieć dróg lokalnych. Nadal realizowane są jednak roboty w zakresie skomunikowania miejscowości Markowice z obwodnicą.

Trwa też budowa 5-km odcinka trasy pomiędzy drogami 15 i 25, stanowiącego północne obejście Inowrocławia. Prace na tym odcinku obwodnicy zakończą się pod koniec 2019 roku.

W roku 2017 wydano decyzje ZRID dla wszystkich 7 odcinków drogi ekspresowej S5. Działania te pozwoliły rozpocząć procedurę przejmowania nieruchomości pod budowaną drogę i prace budowlane. W ciągu ostatnich miesięcy wykonawcy poszczególnych odcinków prowadzili prace na odcinkach: Nowe Marzy - Dworzysko, Dworzysko - Aleksandrowo, Aleksandrowo - Tryszczyn, Tryszczyn - Białe Błota, Białe Błota - Szubin, Szubin - Jaroszewo i Jaroszewo - granica województwa. Pomimo obowiązującej do 15 marca „przerwy zimowej”, wykonawcy wszystkich odcinków planują kontynuować, przy sprzyjających warunkach pogodowych, prace na budowie.

W 2017 roku na drogach krajowych województwa kujawsko-pomorskiego prowadzone były liczne remonty i przebudowy. Remonty nawierzchni na odcinkach: DK 55 Dusocin - Świerkocin, DK 55 Ruda - Klęczkowo, DK 55 Świerkocin - Grudziądz, DK 16 Łasin - Jankowice, DK 16 Łasin - Nowe Jankowice, DK 16 Jankowice - Nowe Jankowice, DK 16 Nowe Jankowice - Strzelce, DK 16 Strzelce - Zawda.

Zakończono prace przy budowie ronda na drodze krajowej nr 67 w miejscowości Szpetal Górny. W ramach zadania powstały ścieżki rowerowe i chodniki, oświetlenie drogi i przejścia dla pieszych. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł.

W 2017 roku zrealizowano też przebudowę skrzyżowania w Brześciu Kujawskim oraz budowę 8 par zatok autobusowych przy drodze krajowej 25 w miejscowościach: Dobrogoście, Mierzwin, Jaksiczki, Stefanowo, Borkowo (trasa Bydgoszcz-Inowrocław) oraz w miejscowościach Okole, Gościeradz i Tryszczyn (odcinek Bydgoszcz- Koronowo).

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, powstał nowy chodnik w miejscowości Buszkowo przy drodze krajowej nr 25.

Przed oddaniem do ruchu obwodnicy Inowrocławia wyremontowane zostały ulice: Toruńska (długość remontowanego odcinka - ok. 850 m), Dworcowa (800 m) i Staszica (ok. 1,5 km).

W minionym roku realizowano też liczne prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji dla drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń oraz dla obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego. W 2018 roku mają zostać wydane decyzje środowiskowe dla powyższych zadań.

Źródło: GDDKiA O/Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.