DW nr 151 Barlinek To był pracowity rok na drogach wojewódzkich. Oddane do użytku zostały cztery duże inwestycje. Ich koszt to łącznie 110 mln zł, z czego aż 91 mln to środki Unii Europejskiej.

 

- Widać dobrze, ile znaczy unijne wsparcie. Ze środkami Regionalnego Programu Operacyjnego systematycznie dostosowujemy sieć dróg wojewódzkich do nowoczesnych standardów. Wyprowadzenie ciężkiego ruchu z miast, poprawa bezpieczeństwa na odcinkach szlakowych i spowolnienie ruchu aut w miejscowościach, to efekty, które dostrzegamy bardzo szybko – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

W lipcu ubiegłego roku pierwsze auta pojechały obwodnicą Barlinka. To jedna z najważniejszych inwestycji na drogach wojewódzkich w ostatnim czasie. Drogą nr 151 przejeżdża przez Barlinek średnio ponad 10 tys. samochodów w ciągu doby. Nowy jej przebieg zaprojektowano tak, by wykorzystać nasyp nieczynnej linii kolejowej.

Na 2,5-kilometrowym odcinku obwodnicy Barlinka powstały dwa ronda oraz podobnie jak w przypadku innych przejść dróg wojewódzkich przez miejscowości - liczne elementy spowalniające ruch pojazdów. Projekt objął nowe oświetlenie, przebudowę sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej i teletechnicznej. Koszt robót budowlanych wyniósł blisko 21,5 mln zł, co związane było z rozbiórką, a następnie budową lub przebudową szeregu obiektów inżynierskich - kładki dla pieszych na przedłużeniu ul. Kasprowicza, nowych wiaduktów nad ulicami Tunelową i Ogrodową oraz przebudową przepustu. Wykonawcą inwestycji była firma Skanska SA. Wartość dofinansowania unijnego to 76% tzw. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nie bez znaczenia był wkład Gminy Barlinek, który wyniósł ponad 8 mln zł.

Przygotowywany jest projekt drugiego etapu tej obwodnicy o długości około 450 m. Na skrzyżowaniu z ulicą 31 Stycznia powstanie wówczas rondo.

Druga, zakończona w październiku poprzedniego roku inwestycja na drodze nr 151, to przebudowa nieco ponad 4-kilometrowego odcinka Płotno – Pełczyce. Szeroka przebudowa objęła przejście drogi przez Płotno. Powstały tu nowe chodniki, pasy zieleni, zatoki autobusowe oraz parking.

Zastosowano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, takie jak obniżone krawężniki na przejściach dla pieszych oraz płytki integracyjne, wspomagające komunikację osób niewidomych. Przebudowane zostały skrzyżowania, zjazdy, ciągi piesze, zatoki autobusowe i postojowe. Na szlaku jezdnia została poszerzona do 7 m. By zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić komfort podróżowania odcinek poprowadzono nowym śladem. Łagodny łuk drogi został wytyczony przez tereny leśne. Dzięki temu zlikwidowano dotychczasowe mało komfortowe skrzyżowanie z drogą prowadzącą do miejscowości Dolice. Wykonawcą inwestycji była firma Maldrobud z Myśliborza. Wartość całego zadania wyniosła ponad 16,3 mln zł. Dofinansowanie unijne to prawie 13,8 mln zł.

Pod koniec roku zakończyła się również przebudowa ulic: Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i Drawieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w Choszcznie. Roboty budowlane na odcinku ponad 2,2 km kosztowały 25,9 mln zł. Ulica Władysława Jagiełły to jedna z dwóch głównych arterii miasta. Zaprojektowano tu elementy spowolnienia ruchu, wyspy kanalizujące ruch i azyle dla pieszych. Przebudowywano również szereg skrzyżowań, zjazdów i zatok autobusowych. Powstały też nowe ciągi pieszo-rowerowe. Wykonawcą robót było konsorcjum firm: PRD Nowogard SA i firmy MAZUR z Goleniowa.

Koniec roku to również odbiór kolejnej dużej inwestycji prowadzonej w ramach RPO WZ na lata 2014-20. Chodzi o przebudowę DW 114 na odcinku Brzózki – Trzebież. W trakcie zakończonej w grudniu przebudowy 11,3-kilometrowego odcinka, w miejscowościach Warnołęka, Brzózki i Trzebież powstała nowa kanalizacja deszczowa. Przebudowano również linie energetyczne, telekomunikacyjne oraz wodociąg. Powstały nowe zatoki autobusowe, chodniki oraz elementy spowalniające ruch. Koszt całkowity tej inwestycji to blisko 39,8 mln zł, w tym dofinansowanie unijne około 33, 8 mln zł.

Rok 2019 przyniósł dobre wieści także dla mieszkańców Gryfic, bo w grudniu podpisano umowę z wykonawcą obwodnicy miasta, firmą BUDIMEX. Wartość umowy na roboty budowlane to niemal 54 mln zł. Północna obwodnica Gryfic będzie miała długości niemal 5 km i połączy drogi wojewódzkie nr 110, 109 i 105. Inwestycja obejmie m.in. budowę rond na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi nr 110 i 109 oraz dwóch istotnych obiektów inżynierskich: nowego mostu przez Regę i wiaduktu nad linią kolejową nr 402 Koszalin-Goleniów. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2021 roku

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.