contentmap_plugin

news 7757 11 lZarząd Województwa Małopolskiego zadecydował o zwiększeniu aż o 3 mln zł dofinansowania na wybudowaną niedawno obwodnicę zachodnią Nowego Sącza.

Władze Małopolski zadecydowały o zwiększeniu dofinansowania dla jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych na Sądecczyźnie - zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Poziom dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 wzrośnie do 92,55% wydatków kwalifikowalnych, czyli do 36,7 mln zł. Całość inwestycji opiewała na 44,7 mln zł - pozostałe 8 mln zł podzielone zostało pomiędzy budżet województwa oraz budżet powiatu.

Dodatkowe pieniądze, które zarząd województwa dołożył do inwestycji, udało się zaoszczędzić w trakcie rozliczeń poprzedniej perspektywy finansowej. - Nie mieliśmy wątpliwości, że zaoszczędzone środki warto przekazać na Sądecczyznę, w odpowiedzi na wniosek władz powiatu. Obwodnica zachodnia Nowego Sącza wpisała się w realizowany przez władze województwa największy w historii program budowy dróg w naszym regionie. W ostatnich latach wybudowaliśmy aż 15 obwodnic, a w najbliższym czasie zaplanowaliśmy powstanie 14 kolejnych - podkreśla marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Jak dodaje Leszek Zegzda z zarządu województwa, zachodnia obwodnica Nowego Sącza była długo oczekiwaną inwestycją dla Sądeczan. Ma ona nie tylko kluczowe znaczenie jeśli chodzi o rozładowanie ruchu w stolicy subregionu, ale również ułatwia dojazd do terenów inwestycyjnych w Chełmcu czy Podegrodziu. - To jednak nie koniec inwestycji województwa w tym subregionie: tylko w Małopolskim Planie Inwestycyjnym na transport i drogi na Sądecczyźnie zaplanowaliśmy 326,8 mln zł - zapowiada Leszek Zegzda.
***

Zachodnia obwodnica Nowego Sącza powstała w niespełna pół roku dzięki determinacji władz Małopolski oraz powiatu nowosądeckiego, który był inwestorem zadania. Obwodnica, przejezdna od końca ubiegłego roku, ma długość 6 km, 2 pasy ruchu wraz poboczami, chodnikami, skrzyżowaniami z drogą powiatową i drogami gminnymi, zjazdami i drogami serwisowymi. Wykonawcą robót była firma STRABAG, a dokumentację projektową wykonała firma EKKOM.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.