fot GDDKiA Oddzial Rzeszow- Trzy umowy na prawie 25-kilometrowy odcinek S19 Lasy Janowskie - Nisko Południe to kolejny krok przybliżający nas do powstania tej ważnej arterii. Nowa droga usprawni podróż na osi północ - południe, a cały region otworzy na nowe możliwości rozwoju - powiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

 

Umowy w trybie "projektuj i buduj" oznaczają, że wykonawcy w pierwszej kolejności przystąpią do opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID rozpoczną się prace w terenie. Wszystkie odcinki będą realizowane w czasie 34 miesięcy (nie wlicza się okresów zimowych podczas realizacji robót od 15 grudnia do 15 marca) i objęte zostaną gwarancją przez 10 lat. S19 Lasy Janowskie – Nisko Południe powstanie jako dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w 2021 roku.

Zadanie „A” Lasy Janowskie - Zdziary o dł. ok. 9,3 km
Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wartość: 236 328 298,82 zł
Termin realizacji: 34 miesiące (P&B)

Zakres robót obejmuje wykonanie docelowo drogi dwujezdniowej o długości ok. 9,3 km wraz z budową obiektów inżynierskich, węzłów, MOP, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

Opis przebiegu:
Początek odcinka realizacyjnego przyjęto za węzłem „Lasy Janowskie” w granicach województwa lubelskiego. Początkowo droga ekspresowa S19 przebiega równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19. Następnie po przekroczeniu rzeki Bukowa droga kieruje się w lewo omijając stawy, przecina obszary leśne gdzie zlokalizowano po obu stronach drogi MOP Bukowa rodzaju I. Po wschodniej stronie, za cmentarzem droga omija miejscowość Domostawa. Dalej przecina kompleks leśny i krzyżuje się z DK 19, kierując się przez obszary polno – leśne w stronę miejscowości Kutyły, którą omija od zachodu. Następnie kieruje się na wschód i w okolicy miejscowości Zdziary poprzez łącznik dochodzi do drogi krajowej nr 19 w węźle Zdziary.

Obiekty inżynierskie:
- mosty: 2
- wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem): 10
- kładka dla pieszych: 1
- przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 15

Węzły:
Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa jednego węzła drogowego Zdziary” – węzeł typu WB typu „karo” wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do węzła.

MOP-y:
Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa jednej pary MOP I Bukowa. MOP kat. I pełni funkcję wypoczynkową. Jego podstawowe wyposażenie stanowią stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie.

Zadanie „B” Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. ok. 9 km
Wykonawca: Mosty Łódź S.A.
Wartość: 286 886 390,59 zł
Termin realizacji: 34 miesiące

Zakres robót obejmuje wykonanie docelowo drogi dwujezdniowej o długości ok. 9 km wraz z budową obiektów inżynierskich, węzłów, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

Opis przebiegu:
Odcinek drogi ekspresowej S19 rozpoczyna się za węzłem „Zdziary”. Po przekroczeniu DK19 droga przebiega przez kompleks leśny równolegle po jej wschodniej stronie. Od tego miejsca trasa przebiega nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 19. W rejonie miejscowości Spokojna trasa wariantu odchyla się na wschód i biegnie w kierunku linii kolejowej Stalowa Wola – Biłgoraj. W sąsiedztwie linii kolejowej planowany jest w przyszłości węzeł „Zapacz”, na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi S74. Następnie trasa biegnie w kierunku południowo – zachodnim, równolegle do szerokotorowej linii kolejowej LK65, dalej przecina rzekę San, a następnie w okolicy miejscowości Nowa Wieś odsuwa się od pasa kolejowego w kierunku węzła „Rudnik nad Sanem”.

Obiekty inżynierskie:
- mosty: 1
- wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem): 8
- przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 9

Zadanie „C” Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. ok. 6 km
Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wartość: 196 339 975,77 zł
Termin realizacji: 34 miesiące (P&B)

Opis przebiegu
Odcinek rozpoczyna się w węźle „Rudnik nad Sanem” na przecięciu z DK 77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa zbliża się ponownie do szerokotorowej linii kolejowej LK65, biegnąc równolegle do niej, a następnie w węźle „Nisko Południe” krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową LK65.

Obiekty inżynierskie:
- wiadukty (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem): 6
- przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt): 6

Węzły:
Przewidywana jest budowa dwóch węzłów drogowych wraz
z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg dochodzących do węzła:
- węzeł „Rudnik nad Sanem”, typ węzła WB – „Karo” z dwoma rondami
- węzeł „Nisko Południe”, typ węzła WB - węzeł typu pół-koniczyna

Via Carpatia - warto wiedzieć

Korytarz Via Carpatia, którego głównym elementem jest droga ekspresowa S19 od granicy ze Słowacją w Barwinku aż do Białegostoku (Knyszyn), i dalej na północ stanowi priorytet w następnych latach, w szczególności w zakresie przyspieszenia prac przygotowawczych, tak by była możliwa jak najszybsza realizacja tego ciągu łączącego kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Cały jej przebieg ma zapewnione finansowanie.

S19 Rzeszów-Lublin
Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długości ok. 169 km. Równolegle prace nad realizacją S19 prowadzone są także na terenie województwa lubelskiego. Stan realizacji S19 w obu województwach przedstawia się następująco:
- granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - w. Lubartów Północ: KP w realizacji,
- w. Lubartów Północ - Lublin: KP w realizacji,
- Lublin - Kraśnik: w realizacji systemem P&B,
- Kraśnik - w. Lasy Janowskie (granica woj. lubelskiego i podkarpackiego): w realizacji systemem P&B,
- Lasy Janowskie (granica woj. lubelskiego i podkarpackiego) - Nisko Płd. (3 odc., 24,3 km): w realizacji systemem P&B,
- Nisko Płd. - Sokołów Młp. Północ (3 odc., 29,9 km): w toku przetarg na realizację P&B,
- Sokołów Młp. Północ - Rzeszów Południe (30,1 km): oddany do ruchu,
- Rzeszów Południe - Barwinek (gr. państwa) (85,1 km): KP w realizacji.

Zakończenie wszystkich prac i udostepnienie kierowcom do ruchu drogi ekspresowej S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem planowane jest w 2021 roku. Odcinki, które będą realizowane przewidziane są do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.