mapa warszawa gddkiaTrwają prace przy realizacji pełnej ekspresowej obwodnicy Warszawy. Z planowanych około 83 km, zrealizowano już ponad połowę - 43 km - nowych dróg ekspresowych. Na kolejnym odcinku (węzeł Puławska – węzeł Lubelska) o długości 18,5 km rozpoczęły się pierwsze prace budowlane, natomiast na etapie przetargu jest węzeł Lubelska oraz odcinek pomiędzy węzłami Lubelska i Zakręt. Docelowo na warszawskiej obwodnicy zostanie zlokalizowanych 30 węzłów.

Północny odcinek obwodnicy Warszawy (droga ekspresowa S8) pomiędzy węzłami Konotopa i Marki pełni rolę trasy wylotowej w kierunku północno-wschodnim (kierunek Białystok) oraz zachodnim (kierunek Łódź, Wrocław). Na początku 2011 roku zakończono budowę odcinka węzeł Konotopa – węzeł Prymasa Tysiąclecia (al. Obrońców Grodna). W latach 2009-2012 przebudowano do standardu drogi ekspresowej odcinek węzeł Modlińska – węzeł Marki. We wrześniu 2015 roku oddano do ruchu przebudowany fragment węzeł Prymasa Tysiąclecia – węzeł Modlińska (Trasa AK) wraz z mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego.

Południowa Obwodnica Warszawy (droga ekspresowa S2) docelowo połączy autostradę A2 od zachodu na węźle Konotopa i wschodu na węźle Lubelska. Obecnie POW ma już prawie 17 km. Trasa usprawnia ruch pomiędzy dzielnicami, co pozwala na szybszą podróż w kierunku Ursynowa i Mokotowa, dzięki czemu kierowcy zyskują nawet pół godziny. Odcinek węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z drogą ekspresową S79 (węzeł Marynarska – węzeł Warszawa Lotnisko) został oddany do ruchu we wrześniu 2013 roku. Obecnie w realizacji pozostaje fragment od węzła Puławska do węzła Lubelska, w ciągu którego powstanie m.in. ponad 2-kilometrowy tunel pod Ursynowem oraz most na Wiśle. Termin zakończenia prac to sierpień 2020 roku.

Wschodnia Obwodnica Warszawy (droga ekspresowa S17) będzie domykała stołeczny ring od wschodu. Z drogą ekspresową S8 połączy się na węźle Marki, a z S2 i A2 – na węźle Lubelska. WOW będzie przebiegać przez teren powiatów: wołomińskiego, mińskiego, otwockiego oraz Warszawy. Obecnie realizowany jest fragment od węzła Marki do węzła Drewnica, w przetargu jest węzeł Zakręt – węzeł Lubelska oraz węzeł Lubelska. W przypadku odcinka węzeł Drewnica – węzeł Zakręt obecnie oczekujemy na wydanie decyzji środowiskowej. Jego oddanie do ruchu planowane jest w 2023 roku.

Uzupełnieniem ekspresowej obwodnicy Warszawy są istniejące, bądź będące w przygotowaniu następujące trasy wylotowe:
- S8 węzeł Salomea – węzeł Opacz – węzeł Paszków wraz z łącznikiem do drogi krajowej nr 7 w Sękocinie – odcinek oddany do ruchu we wrześniu 2015,
- S8 węzeł Marki – węzeł Radzymin Południe – odcinek w realizacji. Zakończenie robót przewidziane jest w III kwartale 2017,
- S7 węzeł Warszawa Lotnisko – Grójec – odcinek jest w trakcie postępowania przetargowego (II etap). Oddanie do ruchu planowane jest w kwietniu 2021,
- S7 Warszawa – Czosnów – odcinek w przygotowaniu. Obecnie GDDKiA czeka na wydanie decyzji środowiskowej dla przyszłej trasy, której zakończenie budowy planowane jest w 2024,
- A2 węzeł Lubelska – początek autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego – fragment w II etapie postępowania przetargowego. Zakończenie budowy planowane jest w czerwcu 2020 roku.

Źródło: GDDKiA O/Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.