edroga058Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 19 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to niemal 330 mln zł. Są to zadania związane z przebudową, rozbudową i budową dróg krajowych, w tym obwodnic, rozbudową mostów oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej.

 

Zadania te będą realizowane w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim i małopolskim.

Wśród planowanych inwestycji znajduje się: budowa obwodnicy Gryfina (DK 31), przebudowa DK 11 w Pile, rozbudowa wiaduktu w Swarzędzu (DK 92), rozbudowa łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4, budowa kładki pieszo-rowerowej w Węgrowie (DK 62), budowa obwodnicy Radomska (DK 42 i 91) i wiele innych.

Więcej na stronie MI

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.