contentmap_plugin

edroga344Obwodnica Olsztyna będzie gotowa jeszcze w tym roku. Drogowa dyrekcja właśnie dostała unijne dofinansowanie na tę inwestycję. Całe przedsięwzięcie będzie kosztować ponad 473 miliony złotych. Unijne dofinansowanie pokryje większą część wydatków – prawie 368 milionów złotych.

 

Budowaną obwodnicę zaprojektowano jako odcinek o długości 10 kilometrów, który będzie miał prawie w całości dwie dwupasowe jezdnie. Trasa będzie przebiegać przez okolice miejscowości Gronity i Naterki, a następnie przez miejscowość Tomaszkowo, w kierunku wschodnim od skrajnych dzielnic Olsztyna, po miejscowość Bartąg. Zakończenie budowy zaplanowano na wrzesień 2018 roku.

Poza obwodnicą budowany jest także węzeł „Olsztyn Południe”, rondo na początku obwodnicy oraz typowa dla takich inwestycji infrastruktura, na przykład ekrany akustyczne, chodniki, przejścia dla zwierząt czy system odprowadzania wód deszczowych.

- Umowa, dzięki której dofinansowanie uzyska odcinek obwodnicy Olsztyna realizowany w ramach drogi krajowej nr 16, to bardzo dobra wiadomość dla inwestora tego zadania, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przypomnę, że w budowie jest też kolejny odcinek obwodnicy miasta, który powstaje jako droga ekspresowa S51 – podkreślił wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

- W 2019 roku, czyli po zakończeniu budowy kolejnego fragmentu obwodnicy, tym razem w ciągu drogi S51, Olsztyn będzie miał całą południową obwodnicę. Skorzystają na tym mieszkańcy, turyści i biznes – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

- Budowa obwodnicy ma istotne znaczenie dla poprawy jakości ruchu drogowego w obrębie aglomeracji olsztyńskiej. Dzięki inwestycji ruch tranzytowy przeniesie się na obrzeża, co poprawi bezpieczeństwo w mieście oraz ogólny komfort życia mieszkańców - podkreślił Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora CUPT.

- Dzięki podpisanej już 44. umowie o dofinansowanie, wysokość wsparcia unijnego dla projektów GDDKiA, wzrasta do około 27 miliardów złotych, co stanowi połowę całkowitej wartości projektów, wynoszącej ponad 53 miliardy złotych. To pozwala nam utrzymać pozycję lidera w efektywnym wydatkowaniu środków europejskich. Dofinansowanie unijne pomoże w budowie tak ważnej dla Warmii i Mazur obwodnicy Olsztyna, która wyprowadza ruch tranzytowy z miasta i podnosi bezpieczeństwo i komfort podróży – podsumował Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.