euroŚrodki unijne zostaną przeznaczone na rozwój i budowę 59 dworców oraz modernizację linii kolejowych w Polsce, w tym magistrali kolejowej C-E 65. Unia Europejska dofinansuje także budowę drogi ekspresowej S7 (odcinek Warszawa – Grójec) oraz pogłębienie toru podejściowego w Porcie Gdynia.

 

28 grudnia 2018 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało 11 umów o dofinansowaniu inwestycji PKP S.A., PKP PLK S.A., Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Łączna wartość projektów to ponad 8 miliardów złotych. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 4,5 miliarda.

- Sprawnie wykorzystujemy środki europejskie w sektorze transportu. Dzięki wsparciu europejskiemu możemy realizować bardzo ambitne projekty: drogowe i kolejowe – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

- Rozwijamy transport zrównoważony zwiększając bezpieczeństwo i komfort przewozów kolejowych. Uzyskane dofinansowanie umożliwi też powstanie oczekiwanej przez kierowców drogi S7 Warszawa – Grójec. Inwestycje w porcie Gdynia to nowe możliwości dla polskiej gospodarki. Łącznie z dziś podpisanymi umowami wartość dofinansowania projektów transportowych w programie Infrastruktura i Środowisko wzrośnie do 65,2 mld zł, co stanowi 76,7% alokacji dla tego sektora. W skali całego programu kwota zakontraktowanych funduszy UE wyniesie 90,4 mld zł, to jest prawie 77% dostępnej puli środków - podkreśliła w trakcie uroczystości wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska.

7 z 11 podpisanych umów to inwestycje dworcowe PKP S.A. o łącznej wartości ponad 605 milionów złotych. Unia Europejska dofinansuje je kwotą ponad 412 milionów złotych z POIiŚ.

1 umowa została podpisana z GDDKiA i dotyczy ona dofinansowania budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa – Grójec. Wartość projektu to prawie 1,5 mld zł, z czego dofinansowanie to ponad 500 mln zł.

Inwestycja jest położona na terenie województwa mazowieckiego, na obszarze miasta Warszawa oraz gmin: Raszyn, Lesznowola, Piaseczno, Tarczyn i Grójec. Swoim zakresem obejmuje budowę m.in.:
• drogi ekspresowej długości 29,16 km o przekroju 2x2 i częściowo 2x3,
• 6 węzłów drogowych: „Zamienie”, „Lesznowola”, „Antoninów”, „Złotokłos”, „Tarczyn Północ” i „Tarczyn Południe”,
• Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej (w rejonie węzła „Zamienie”),
• 2 miejsc obsługi podróżnych,
• obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, przepusty itp.) oraz elementów infrastruktury drogowej (chodniki, zjazdy, przejazdy awaryjne, odwodnienie, ekrany akustyczne, itp.).

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.