mapa Katowic z planowanymi inwestycjamiMinisterstwo Rozwoju ogłosiło listę inwestycji drogowych, które otrzymały środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wśród wymienionych projektów znalazły się aż dwie inwestycje drogowe w Katowicach dotyczące przebudowy drogi DK 81.

- Mamy bardzo dobrą wiadomość dla zmotoryzowanych mieszkańców naszego województwa. Dwa śląskie miasta, tj. Katowice i Bielsko – Biała, otrzymają dofinansowanie unijne na realizację ważnych inwestycji drogowych – powiedział Mariusz Trepka, wicewojewoda śląski. - Pierwotnie dwa projekty Katowic i jeden Bielska–Białej dostały pozytywną ocenę w konkursie w działaniu 4.2 Programu Infrastruktura i Środowisko, zostały jednak wpisane na listę rezerwową z powodu braku funduszy. Teraz, dzięki przesunięciu części środków, inwestycje dostaną dofinansowanie – dodał wicewojewoda.

Bielsko–Biała otrzyma środki na rozbudowę DK 52 (ulice Krakowska i Żywiecka). Cała inwestycja szacowana jest na ponad 151 mln zł, z czego 126 mln zł będzie dofinansowane. W ramach projektu rozbudowana zostanie ul. Krakowska od ul. Lwowskiej do granicy miasta (z wyłączeniem węzła z drogą ekspresową S69) oraz ul. Żywiecka na odcinku od ul. ks. Stojałowskiego do ul. Poniatowskiego oraz od ul. Poniatowskiego do ul. Górskiej w ciągu drogi krajowej nr 52 w Bielsku-Białej. Jest to odcinek o łącznej długości 7 km. W ramach rozbudowy zakłada się przebudowę jezdni, rozbudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, budowę obustronnych chodników, budowę brakujących zatok autobusowych. Droga będzie miała klasę drogi głównej ruchu przyspieszonego.

Z kolei dofinansowanie dwóch projektów katowickich wyniesie łącznie 450 mln zł. - To dla nas informacja podwójnie ważna, gdyż jesteśmy w przededniu utworzenia 2-milionowej metropolii śląskiej i to właśnie Katowicom przypadła szczególna rola w tym procesie – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. Wspomniane inwestycje zostaną dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, IV osi priorytetowej – Infrastruktura drogowa dla miast (Działania 4.2 - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego).

skrzyżowanie Armii Krajowej i Kościuszkiskrzyżowanie DK86 i DK81
Pierwszym z opisywanych projektów jest rozbudowa i przebudowa dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul. 73 Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km, stanowiących dojazd do autostrady A4. Realizacja projektu potrwa w latach 2017-2020 i kosztować będzie 400 mln zł z czego dofinansowanie wyniesie 338,2 mln zł (tj. 85% kosztów kwalifikowanych projektu).

Druga inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Piotrowice i obejmuje rozbudowę odcinka DK 81 (ul. Kościuszki) o długości 1,44 km wraz z budową dwupoziomowego węzła bezkolizyjnego typu „Karo” na skrzyżowaniu z ulicą Armii Krajowej z rondem turbinowym, umożliwiającym poprzez DK 86 dojazd do autostrady A4. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2019 i kosztować będzie 132,8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 111,4 mln zł.

- Te inwestycje o wartości ponad pół miliarda złotych są ważnym krokiem w udoskonalaniu transportu w regionie. Ich realizacja znacząco podniesie komfort życia mieszkańców Katowic i regionu, niesie ze sobą szereg korzyści i ułatwień – podkreślał Marcin Krupa. - Chcemy osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, oddzielimy ruch wewnętrzny od tranzytowego, a po drugie upłynnimy ruch w dwóch wąskich gardłach komunikacyjnych Katowic, z których jedno jest zlokalizowane na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK 86, a więc węźle o największym natężeniu ruchu samochodowego w Polsce. Płynny ruch pojazdów jest bardziej przyjazny środowisku, bo pozwala ograniczyć emisję spalin oraz hałas, a także pozwala zaoszczędzić czas kierowców. Realizacja dwóch projektów zwiększa także dostępność komunikacyjną nie tylko dla mieszkańców Katowic i regionu, ale też obszarów położonych przy dalszych odcinkach dróg DK81 i DK86. O zyskach mówimy więc zarówno w perspektywie ekonomicznej, jak i społecznej. W kontekście powstania metropolii śląskiej mówimy także o czynniku mocno podnoszącym konkurencyjność całego naszego regionu.

Prezydent Katowic dodał także, że dwie opisywane inwestycje wpisują się w systemowe myślenie o zrównoważonym transporcie w Katowicach, który musi oznaczać udogodnienia dla transportu indywidualnego, ale także komunikacji publicznej. Prezydent przypomniał, że w tym roku w Katowicach rusza budowa trzech centrów przesiadkowych Park and Ride, z dofinansowaniem unijnym na poziomie 120 mln zł.
 
Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.