edroga283180 km nowych dróg, 6 inwestycji o wartości ponad 11 mld zł i 5 mld zł wsparcia z UE – te cztery liczby pokazują skalę przedsięwzięć, dla których zawarto dzisiaj umowy o dofinansowanie.

5 miliardów złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii. Będzie to w sumie 180 kilometrów nowych dróg, których budowa będzie kosztowała ponad 11 mld zł.

Umowy o dofinansowanie podpisali Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk i p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol. 5 mld zł z UE zostanie zainwestowane w:
- budowę drogi ekspresowej S2 odc. węzeł Puławska – węzeł Lubelska (część obwodnicy Warszawy),
- budowę drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz – Mielno, odcinek Białe Błota – Mielno,
- budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, odcinek Kiełpino – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa,
- budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11),
- budowę drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień – Rabka (tzw. Zakopianka),
- budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79.

Inwestycje będą realizowane w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim. Łącznie to ponad 180 km nowych dróg. Wszystkie inwestycje mają już rozstrzygnięte przetargi i są w realizacji.

Razem z dzisiejszymi umowami długość dróg, które GDDKiA buduje ze wsparciem z POIiŚ 2014-2020, wynosi już blisko 1000 km. Drogowa dyrekcja ma zagwarantowane w programie 42 mld zł na budowę dróg. Ponad 22 mld zł (około 53 proc.) zostały już zagospodarowane.

- 180 km i 5 mld złotych dofinansowania to tylko liczby, choć robią wrażenie. Zyskują sens, gdy pokażemy jaka jest ich rola. Jeżeli chcemy rozwijać Polskę jako strefę inwestycji, co mocno podkreślaliśmy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, potrzebujemy spójnej i drożnej infrastruktury transportowej - krwioobiegu, który dotleni organizm gospodarczy – podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

- Cieszy nas podpisanie umów o dofinansowanie z UE z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przekraczamy ponad 50 proc. wykorzystania środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które mamy na lata 2014-2020 – powiedział Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora CUPT.

- Trasy objęte dofinansowaniem są już na etapie prac budowlanych, po zrealizowanych wcześniej optymalizacjach i projektach przez wykonawców. W najbliższych dwóch, trzech latach oddamy większość z nich do użytku. Nowe, ekspresowe połączenia podniosą poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz płynności transportu w Polsce. Co ważne, przyczynią się również do jeszcze szybszego rozwoju gospodarki naszego państwa – stwierdził Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Krzysztof Kondraciuk.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.