contentmap_plugin

edroga216Mazowiecki Oddział GDDKiA zawarł umowę na wykonanie elementów koncepcji programowej wraz z rozpoznaniem geologicznym dla budowy autostrady A2 od obwodnicy Siedlec do Białej Podlaskiej. Koncepcja powstanie dla 63-km odcinka, który połączy się z drogą ekspresową S19, czyli trasą via Carpatia.

 

- Realizacja autostrady A2 jest inwestycją o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia spójnego układu komunikacyjnego, zapewniającego wysoką przepustowość i komfort podróży - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wartość zadania to ok. 10,5 mln zł, a czas realizacji to 14 miesięcy, czyli do września 2019 r. Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej (m.in. zajętość terenu pod przyszłą autostradę) oraz przeprowadzenie szczegółowych badań warunków geologicznych.

Dwujezdniowa, dwupasowa trasa o długości 63,5 km przebiegać będzie po północnej stronie obecnej DK 2 przez tereny gmin: Siedlce, miasto Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn, Mordy, Międzyrzec Podlaski, Huszlew, Biała Podlaska. Powstaną na niej trzy węzły drogowe: Siedlce Południe (nazwa robocza: Borki), Łukowisko oraz Biała Podlaska (Cicibór).

Planowany harmonogram realizacji inwestycji zakłada, że w połowie 2020 roku ogłoszony zostanie przetarg, na początku 2021 podpisana zostanie umowa z wykonawcą, a w latach 2022-24 inwestycja będzie realizowana.

Szacunkowy łączny koszt realizacji tego odcinka A2 wyniesie blisko 3 mld zł (dokumentacja, wykup gruntów, budowa, archeologia i nadzór).

W styczniu 2018 r. została podpisana koncepcja programowa dla odcinka A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec. Autostrada A2 od węzła Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego jest już w realizacji, z wykonawcami zawarte zostały umowy na projekt i budowę. Wkrótce zostaną wydane ostatnie decyzje ZRID umożliwiające rozpoczęcie prac.

Autostradę A2 na wschód od Warszawy buduje Polaqua na odcinkach:
- węzeł Lubelska - węzeł Konik (długość 5,6 km),
- węzeł Konik - obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,6 km).

Łączny koszt realizacji na obu odcinkach to ok. 830 mln zł. Planowane oddanie to drugi kwartał 2020 roku.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.