edroga992Samorząd Skarżyska-Kamiennej wymieni na ekologiczne prawie całe oświetlenie uliczne w mieście. Gmina pozyskała na ten cel 7 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 

Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs z działania „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” i przyznał dofinansowanie dla skarżyskiego projektu. Konkurs dedykowany był trzem miastom północy województwa, tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze: Starachowicom, Ostrowcowi Świętokrzyskiemu i Skarżysku-Kamiennej. Mogły one składać projekty dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego – ulic, placów, terenów publicznych - na energooszczędne.

Na konkurs wpłynął tylko jeden projekt przygotowany przez gminę Skarżysko-Kamienna, który został poddany ocenie formalnej i ocenie merytorycznej, a następnie Komisja Oceny Projektów zarekomendowała go Zarządowi Województwa do dofinansowania.

Przedsięwzięcie o wartości całkowitej 8,7 mln złotych otrzyma prawie 7 mln złotych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt, którego realizacja przewidziana jest od października tego roku do końca grudnia 2021 r., przewiduje wymianę 92% wszystkich opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na oświetlenie energooszczędne LED. Wymiana oświetlenia będzie realizowany na terenie całej gminy.

Przed decyzją o wyborze wariantu całego przedsięwzięcia, samorząd przeprowadził audyt energetyczny w mieście. Zdecydowano m.in. o zamianie 4706 sztuk opraw sodowych i rtęciowych na oprawy LED, wymianie 3371 wysięgników z osprzętem oraz 132 zegarów astronomicznych. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia zdecydowanie zmniejszyć ma zużycie energii, a w konsekwencji także emisję CO2, co nie tylko wpłynie na poprawę jakości powietrza, ale także obniży koszty związane z oświetleniem gminy. Z danych projektowych wnika, że oszczędność w zużyciu energii elektrycznej szacowana jest na 2 240,77 MWh/rok, a roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na 1 806,06 tony równoważnika CO2. W przypadku obu parametrów stanowi to około 71% oszczędności. Dzięki instalacji nowych lamp poprawić ma się także estetyka miasta.

Źródło: UMWŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.