A1 wezel Lodz Poludnie 2 fot Lukasz JozwiakJuż od trzech dni kierowcy mogą korzystać z 40-kilometrowego odcinka autostrady A1 od Strykowa do Tuszyna. W podziale na trzy zadania, budowały go Strabag, Budimex i Mota Engil. Nowa trasa ma nawierzchnię betonową, której trwałość, bez gruntownego remontu, ocenia się na 30-40 lat.

Każda z dwóch jezdni ma po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 metra każdy i pas awaryjny o szerokości 3 metrów, natomiast pas rozdzielający jezdnie ma 12,5 metra szerokości, co oznacza, że w przyszłości można dobudować trzeci wewnętrzny pas ruchu, do czego przystosowane są także wszystkie obiekty.

Na wybudowanym odcinku znajduje się blisko 90 obiektów inżynierskich. Dużo, jak na 40-kilometrowy fragment trasy, jest także węzłów autostradowych; Łódź - Północ, (A1/A2, który powstał wcześniej jako osobna inwestycja), Brzeziny (A1/DK72), Łódź Wschód (A1/DW713), Łódź Górna (A1/DW714) i Tuszyn (A1/DK1). W ramach innego kontraktu wybudowany został węzeł Łódź Południe, który łączy autostradę A1 z drogą ekspresową S8. Węzły komunikują autostradę z całą aglomeracją łódzką.

Wybudowano też dwa miejsca obsługi podróżnych pierwszej kategorii (możliwość odpoczynku, skorzystania z toalety, ewentualnie mała gastronomia) Skoszewy Wschód, Skoszewy Zachód, i dwa drugiej i trzeciej kategorii: Wiśniowa Góra Wschód, Wiśniowa Góra Zachód.

40-kilometrowy odcinek autostrady pozwala na wyprowadzenie całego ruchu tranzytowego i częściowo lokalnego ruchu ciężkiego z centrum Łodzi i odciąża całą aglomerację łódzką. Należy przyjąć, że oszczędności czasu przejazdu będą wynosiły, w zależności od pory dnia, od 1,5–2,5 godziny. Oznacza to także radykalną poprawę życia mieszkańców Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Aleksandrowa i Zgierza (zanieczyszczenie powietrza, hałas, zatory). Nie tylko zmieni się komfort codziennego egzystowania, ale także wzrośnie poziom bezpieczeństwa na ulicach każdego z miast. Dzięki nowemu fragmentowi trasy można dojechać autostradą bezpośrednio z Piotrkowa Trybunalskiego do Trójmiasta.
***

Przetarg na dokończenie budowy 40-kilometrowego odcinka Stryków - Tuszyn został ogłoszony 6 lutego 2014 r. Wykonawcy mieli 22 miesiące, wraz z okresami zimowymi, na sfinalizowanie prac. Zadanie podzielono na trzy części zgodnie z udzielonymi pozwoleniami na budowę:

- odcinek od węzła Łódź Północ (A1/A2) do węzła Brzeziny (A1/DK72); długość 14,1 km; wykonawca: konsorcjum firm Strabag (lider) i Budimex (partner); wartość kontraktu ok. 400 mln zł,
- odcinek od węzła Brzeziny (A1/DK72) do węzła Romanów (A1/DW714); długość 11 kilometrów; wykonawca: firma Mota-Engil; wartość kontraktu ok. 360 mln zł,
- odcinek od węzła Romanów (A1/DW714) do węzła Tuszyn (A1/DK91); długość ok. 16 km; wykonawca konsorcjum firm Budimex (lider) i Strabag (partner); wartość ok. 327 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.