contentmap_plugin

edroga047Brakujący fragment autostrady A1 pomiędzy Strykowem a Tuszynem, stanowiący wschodnią obwodnicę aglomeracji łódzkiej, już w przyszłym roku zostanie oddany do użytku, obiecała minister Maria Wasiak, która pojawiła się na budowie autostrady A1 w województwie łódzkim. 40-kilometrowy odcinek A1 Stryków - Tuszyn ma być oddany do użytku na początku sierpnia 2016 roku.

- Region znajduje się na przecięciu ważnych korytarzy transportowych. Jest bezpośrednim beneficjentem zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki budowie nowoczesnych dróg – podkreśliła minister Wasiak.

Dzięki budowie węzła łączącego A1 i A2 skrócił się czas podróży do Warszawy, Poznania, Wrocławia czy nad morze. Znacząco poprawiła się dostępność komunikacyjna regionu. Bardzo istotna jest też poprawa bezpieczeństwa ruchu i wpływ inwestycji na rozwój gospodarki.

W okolicach węzła autostradowego „Stryków” powstało wiele terenów inwestycyjnych i magazynowych. Znajduje się tam również Centrum Zarządzania Ruchem.

- Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jesteśmy teraz w pierwszym w Polsce Centrum Zarządzania Ruchem, które w przyszłości ma obsługiwać autostradę do Warszawy, a także A1 i drogę ekspresową S8 - zaznaczyła minister Wasiak.

Obecnie Centrum obsługuje ponad 100 km autostrady A2 od węzła Stryków do Konina. Ma do dyspozycji 118 kolumn alarmowych, 15 kamer telewizji przemysłowej, 10 stacji pogodowych mierzących temperaturę, a nawet zasolenie nawierzchni zimą. Na 14 tablicasch tekstowych, w zależności od sytuacji, można natychmiast wyświetlić komunikaty ostrzegające kierowców. Ponadto na 7 węzłach zamontowano 28 kamer wykrywających zdarzenia w ruchu drogowym.

14 lipca, na wyjazdowe posiedzenie rządu w Łodzi, przyjedzie premier Ewa Kopacz. Ma wówczas ogłosić m.in. decyzję o budowie drogi ekspresowej S14.

Jeszcze pół roku temu droga ekspresowa S14, planowana jako zachodnia obwodnica Łodzi, znajdowała się na liście rezerwowej projektu Programu Budowy Dróg Krajowych. Tymczasem, zgodnie z zapowiedziami rządu, GDDKiA ma wkrótce ogłosić przetarg, a sama budowa ma zacząć się w 2016 roku. Ponad 40-km odcinek drogi S14 ma połączyć autostradę A2 z S8, biegnąc po zachodniej stronie Łodzi, Zgierza i Pabianic.

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.