KatowiceOpublikowana została aktualizacja Wytycznych Technicznych ZDW w Katowicach. Jest ona zgodna z najnowszymi normami Unii Europejskiej i wynika z doświadczeń kadry inżynierskiej ZDW w Katowicach pozyskanych przy dotychczasowym stosowaniu wytycznych.


Jedną z bardziej znaczących zmian jest wprowadzenie mieszanek SMA 16 W do stosowania także w warstwie wiążącej. Dotychczas mieszanki masteksowo-grysowe były stosowane tylko do układania warstwy ścieralnej. Inną interesującą zmianą jest obowiązek stosowania podajnika pośredniego przy układaniu nawierzchni bitumicznych całą szerokością jezdni.

Pełna lista zmian jest dostępna w pliku „Zmiany w WTW ZDW Katowice 2017v06”.

Źródło: ZDW Katowice

Załącznik: Zmiany w WTW ZDW Katowice 2017v06

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.