contentmap_plugin

sitk bialowiezaW dniach 17-19 lutego w Białowieży odbędzie się VIII Seminarium Techniczne SITK RP "Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego".

Na seminarium będą omawiane zagadnienia z zakresu budownictwa komunikacyjnego, w szczególności dotyczące:
- planowanego rozwoju sieci dróg krajowych, wojewódzkich i miejskich w województwie podlaskim;
- projektowania i konstruowania nawierzchni drogowych oraz ich utrzymania;
- zagadnień z zakresu projektowania dróg i inżynierii ruchu;
- obiektów inżynierskich w ciągu tras drogowych;
- zagadnień prawnych i problemów ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym.

bialowiezaOrganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Białymstoku oraz Zakład Inżynierii Drogowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Pierwsza sesja seminarium poświęcona zostanie drogom województwa podlaskiego: krajowym, wojewódzkim, miejskim, ale także rowerowym (GREEN VELO). Kolejne dotyczyć będą materiałów i nawierzchni drogowych i obiektów inżynierskich, w tym również na przykładach z Podlasia (obwodnicy Suwałk, Bargłowa Kościelnego). Nie zabraknie tematów związanych z inżynierią ruchu, prawem i ochroną środowiska.

 

WP 20160218 12 14 36 ProOrganizatorzy, oprócz bogatego programu merytorycznego spotkania, przygotowali również wiele atrakcji. Na uczestników czekają uroczyste kolacje, wieczór kabaretowy i jazzowy, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego oraz cerkwi pw. św. Mikołaja, czy prezentacja futurystycznego roweru inżynierów Politechniki Białostockiej.

Uczestnicy wysłuchają prawie 30 referatów specjalistów różnych dziedzin. Wśród nich wystąpi dr inż. Janusz Bohatkiewicz (prezes EKKOM Sp. z o.o.) z prezentacją "Ochrona wód na etapie planowania, projektowania i realizacji inwestycji drogowych".

Portal edroga.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.