edroga204Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zainicjował złożenie na ręce premier Beaty Szydło apelu w sprawie kompleksowego podejścia do projektowania i realizacji drogi ekspresowej S10 na całym odcinku, tj. od Szczecina do Płońska. W tym celu kilka tygodni temu prezydent rozesłał do włodarzy wszystkich samorządów leżących na trasie planowanego przebiegu tej drogi propozycję treści apelu w tej sprawie.

Apel przyjęło i podpisało aż 35 samorządów - powiatowych, miejskich i gminnych. Są to powiaty: Drawski, Wałecki, Nakielski, Bydgoski, Lipnowski, Toruński, Płocki, Płoński i Sierpecki oraz miasta i gminy: Kobylanka, Suchań, Drawno, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wałcz, Piła, Kaczory, Białośliwie, Wyrzysk, Sadki, Nakło nad Notecią, Sicienko, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Lubicz, Obrowo, Lipno, Szczutowo, Zawidz, Drobin, Płock, Staroźreby, Płońsk i Bydgoszcz.

Droga S10 łączy północno-zachodnie wybrzeże ze stolicą kraju. Niestety w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023, plany budowy S10 są podzielone na kilka etapów, bez gwarancji realizacji całości inwestycji. Stąd prośba samorządowców o realizację całej drogi w możliwie najkrótszym czasie, ponieważ obecnie zaawansowanie prac jest bardzo różne: od opracowania studiów korytarzowych po roboty budowlane.

Wszystkie zebrane apele zostały wysłane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W załączniku skan pisma skierowanego przez prezydenta Rafała Bruskiego do premier Beaty Szydło.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.