lopataCoraz bliżej rozpoczęcia prac budowlanych na drodze S5, która stanowić będzie też obwodnicę Bydgoszczy. Już wkrótce ruszą pierwsze prace archeologiczne. Zostaną one rozszerzone po uzyskaniu przez wykonawców zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.

Umowy, które podpisano z wykonawcami badań archeologicznych na trasie przyszłej budowy drogi ekspresowej S5 prace będą prowadzone między innymi na trasie obwodnicy Bydgoszczy, pomiędzy węzłami Aleksandrowo i Tryszczyn. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie stanowiska planowane do badań przed uzyskaniem ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowych) znajdują się wyłącznie na obszarach zarządzanych przez Skarb Państwa. Są to tereny, do których GDDKiA ma dostęp po zawarciu stosownych porozumień i uzyskaniu odpowiednich pozwoleń. Badania pozostałych stanowisk archeologicznych na trasie drogi ekspresowej S5, rozpoczną się dopiero po uzyskaniu pozwoleń na budowę.  Za budowę odcinka od Białych Błót do Tryszczyna odpowiada konsorcjum stworzone przez firma Polaqua, a za odcinek Tryszczyn - Aleksandrowo konsorcjum, którego liderem jest firma Intercor.

Budowa trasy S5 został zlecona w 2015 roku. Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończyły się już podstawowe prace projektowe. Teraz wykonawcy przystępują do pierwszych prac związanych z przygotowaniami zaplecza budowy, wycinką drzew i inwentaryzacją nieruchomości. Prace typowo drogowe ruszą wiosną po uzyskaniu zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.

- To kluczowa inwestycja dla Bydgoszczy, która połączy nas z siecią autostrad. Poza tym zyskujemy bezpieczną obwodnicę od strony północno-zachodniej. Dzięki tej inwestycji oraz rozbudowie miejskiej infrastruktury będziemy mogli zgodnie z transportowym planem od 2019 roku wyprowadzić z miasta pojazdy ciężarowe przejeżdżające tranzytem i poprawić płynność ruchu na wielu ulicach - podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Koszt budowy obwodnicy Bydgoszczy, o długości 28 km, wyniesie około 700 mln zł. Realizacja inwestycji ma zakończyć się w 2019 roku.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.